Student info

Religija i politika: Drugi kolokvijum

Obaveštavaju se studenti prve godine osnovnih akademskih studija da će se drugi kolokvijum iz predmeta Religija i politika održati 07.05.2024. godine sa početkom u 13:00, u amfiteatru.

Кolokvijum će obuhvatiti ispitna pitanja 30-55 kao i gradivo koje je obrađeno na vežbama. Кolokvijum nije obavezan i nije uslov za izlazak na ispit, ali je, u skladu sa bolonjskim sistemom studija, oslobađajućeg karaktera, što znači da će studenti koji uspešno polože drugi kolokvijum biti oslobođeni tog dela gradiva na ispitu.

Studenti koji nisu položili prvi kolokvijum MOGU izaći na drugi kolokvijum.

Saradnik u nastavi

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom