Obezbedite svoje mesto! Upis je otvoren do popune kapaciteta!

Školuj se na fakultetu za diplomatiju i bezbednost, jedinoj instituciji koja školuje stručnjake iz oblasti diplomatije i bezbednosti istovremeno!

Prijavi se

Više od obrazovanja

Naš fakultet ti pruža širok spektar stručnih znanja iz oblasti diplomatije i bezbednosti, znanje stranih jezika, i praktične veštine kao što su poznavanje diplomatskog protokola, besedništvo, debatovanje i ples.

Osim stručnih poseta i prakse za studente, FDB ostvaruje saradnju sa relevantnim državnim institucijama i organizacijama u oblasti diplomatije i bezbednosti.

 • Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 • Vojnobezbednosna agencija (VBA)
 • Vojnoobaveštajna agencija (VOA)
 • Okružni zatvor u Beogradu
 • Ministarstvo spoljnih poslova
 • mnoge druge

Naš nastavni kadar sastoji se od vrhunskih stručnjaka,sa dokazanim znanjem i iskustvom u oblasti diplomatije i bezbednosti.

Prof. dr Radojica Lazić

Dekan fakulteta

Pogledaj profesore

Prof. dr Dušan Proroković

Vanredni profesor

Pogledaj profesore

Prof. dr Andreja Savić

Redovni profesor

Pogledaj profesore

Prof. dr Mihajlo Vučić

Vanredni profesor

Pogledaj profesore

Po završetku studija naši studenti postaju diplomirani politikolozi za diplomatiju i bezbednost. Karijeru ostvaruju u najvažnijim državnim organima, sektoru bezbednosti, nevladinim organizacijama i privatnom sektoru.
Statistika pokazuje da su svi naši diplomci dobili posao u prvoj godini po završetku studija.

Fakultet radi prema najvišim akademskim standardima i insistira na stvaranju pretpostavki za praktičnu primenu stečenih znanja. Pored teorijskih znanja, studenti uče diplomatske veštine, govorništvo, diplomatski protokol, borilačke veštine, ples i stiču sposobnosti preuzimanja inicijative, veštine pregovaranja, kritičkog pregovaranja, kritičkog prosuđivanja i kreativnog mišljenja. Na kraju ovih multidisciplinarnih studija, studenti su u potpunosti osposobljeni za rad u diplomatiji i sistemu bezbednosti (odbrana, unutrašnji poslovi, obaveštajno-bezbednosne službe, privatni sektor).

Konkuriši za stipedniju,
prijavi se za upis

Alumni klub je organizacija koja funkcioniše u okviru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, osnovan sa ciljem da okupi bivše studente koji su završili Fakultet diplomatije i bezbednosti.

Alumni klub uključuje više od 50 najboljih studenata Fakulteta za diplomatiju i bezbednost koji trenutno rade i žive širom sveta.

Na master akademskom programu diplomatije i bezbednosti studenti stiču opšta i predmetno specifična znanja neophodna za nastavak karijere u diplomatskom ili bezbednosnom sektoru. Fakultet za diplomatiju i bezbednost je jedina institucija u Srbiji koja školuje master menadžere za korporativnu bezbednost, koji danas u svetu rade u jednom od najplaćenijih segmenata upravljanja velikim sistemima.

Nikola Žižić

Stručni saradnik u kabinetu gradonačelnika Beograda

Kako vreme odmiče, lično sam svesnija vrednosti znanja i iskustva stečenog kroz osnovne i master studije na FDB-u. Posebno bih istakla znanja i veštine kada su u pitanju komunikacija, menadžment rizikom i upravljanje bezbednošću informacija, budući da mi se kao konsultant za implementaciju međunarodnih standarda u poslovanju, većina radnih akitvnosti, uz učešće na EU projektima, odnosi upravo na navedene oblasti.

Dina Raković

Viši konsultant u Nacionalnom centu za održivi razvoj (NACOR)

Tokom studija na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost susreo se sa različitim predavačkim i istraživačkim strategijama: klasičnim predavanjima, diskusijama, studijama slučajeva, grupnim i individualnim studentskim radovima, studentskim radionicama i učešćem u javnim debatama… Na taj način, kroz interdisciplinarni pristup, Fakultet priprema studente za veliki broj profesija koje zahtevaju analitičko i kritičko mišljenje, kao i konceptualne i verbalne veštine. Teorijska i praktična znanja koja sam stekao na Fakultetu sada sam u prilici da primenjujem u Razvojnoj agenciji Srbije gde sam zaposlen.

Aleksandar Kankaraš

Razvojna agencija Srbije

Mogućnost zaposlenja

Za preko deset godina koliko postoji, Fakultet za diplomatiju i bezbednost uspešno je završio preko 300 politikologa, 100 master politikologa za diplomatiju i bezbednost i više od 20 master menadžera za korporativnu bezbednost.

Državni sektor

 • Ambasade, konzulati i diplomatske misije
 • Policija i vojska
 • Obaveštajno-bezbednosne službe
 • Svi operativni i bezbednosni poslovi
 • Institucije i ustanove

Privatni i civilni sektor

 • Nevladin sektor
 • Korporacije (sektor bezbednosti, međunarodni sektor, protokol, pregovaranje)
 • Detektivske agencije
 • Tehničko i fizičko obezbeđenje
 • Sektor odnosa sa javnošću

Fdb je obrazovna institucija koja ide u korak sa vremenom. Naši predavači i gosti su istaknuti stručnjaci iz domena medjunarodnih odnosa, bezbednosti i kulture.

Nj. E. gospođa Anika Ben David

Ambasadorka Kraljevine Švedske u Republici Srbiji

Nj.E. gospodin Rašid Hasan Pur Bei

Ambasador Islamske Republike Iran u Republici Srbiji

Nj.E. gospodin Kimo Lahdevirta

Ambasador Republike Finske u Republici Srbiji

Nj.E. gospodin Gustavo Trista del Todo

Ambasador Republike Kube u Republici Srbiji

Nj. E. gospođa Die Nader de el Andari

Ambasadorka Republike Venecuele u Republici Srbiji

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom