Nastavni plan i program koncipirali smo u skladu sa svetskim trendovima i inoviranim kursevima koji se mogu izučavati samo na našem Fakultetu. Nastava u okviru naših studijskih programa, zahvaljujući značajnom iskustvu nastavnog kadra, obogaćena je i praktičnom nastavom, što čini znanje koje nudimo zaokruženim.

Ovo je jedina visokoškolska ustanova u Srbiji koja istovremeno obrazuje stručnjake u domenu dve oblasti: diplomatije i bezbednosti.

osnovne akademske studije

NAUČNO POLJE – Društveno-humanističke nauke

OBLAST – Političke nauke i nauke o bezbednosti

ZVANJE – Diplomirani politikolog
(za diplomatiju i bezbednost)

TRAJANJE STUDIJA – 4 godine (osam semestara)

I GODINA / 1600€

 1. Sociologija politike
 2. Osnovi bezbednosti
 3. Osnovi diplomatije
 4. Osnovi prava sa ustavnim pravom
 5. Drugi strani jezik (španski, italijanski ili nemački jezik)
 6. Engleski jezik I
 7. a. Osnovi politike i teorijepolitičkih sistema ili
  b. Istorija diplomatije
 8. Evropski odnosi i EU
 9. Sistemi bezbednosti
 10. Religija i politika
 11. Informatika u diplomatiji

II GODINA / 1600€

 1. Politički sistem Srbije
 2. a. Krivično pravo ili
  b. Zaštita i bezbednost informacija
 3. Engleski jezik II
 4. Međunarodna bezbednost
 5. Međunarodno javno pravo
 6. Savremene političke teorije
 7. Metodologija političkih nauka
 8. Politička propaganda

III GODINA / 1600€

 1. Spoljna politika Srbije
 2. Diplomatske veštine: (Protokol, Ples, Debata, Psihologija pokreta)
 3. Engleski jezik III
 4. Međunarodni odnosi
 5. a. Obaveštajno bezbednosne službe
  b. Međunarodni ekonomski odnosi
 6. a. Krizni menadžment ili
  b. Globalizacija
 7. a. Geopolitika
 8. Teorija konflikata
 9. a. Logika komuniciranja ili
  b. Analitika podataka
 10. a. Interkulturalna komunikacija ili
  b. Etnopolitika ili
  c. Industrijska špijunaža

IV GODINA / 1600€

 1. Uporedni politički sistemi
 2. a. Obaveštajni rad u diplomatiji ili
  b. Strateški menadžment ljudskih resursa
 3. Engleski jezik IV
 4. a. Studije EU ili
  b. Vojna diplomatija
 5. Politika bezbednosti
 6. a. Savremena politička istorija ili
  b. Teorija odlučivanja
 7. Strategija nacionalne bezbednosti
 8. Komunikologija
 9. Stručna praksa

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom