Student info

Odbrana master rada, kandidata Milana Milosavljevića: Migrantska kriza – uzroci i posledice

OBAVEŠTENJE

U ponedeljak, 29.04.2024. godine u 12 časova, u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, održaće se odbrana master rada kandidata Milana Milosavljevića, pod nazivom “Migrantska kriza: uzroci i posledice. Studija slučaja: uticaj migrantske krize na bezbednost Republike Srbije”, pred komisijom u sledećem sastavu:

 

1. dr Slobodan Janković, viši naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, predsednik;
2. Prof. dr Dušan Proroković, redovni profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, mentor;
3. Prof. dr Mihajlo Vučić, redovni profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, član.

 

Pravna služba

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom