Vesti

Nj. E. Urs Šmid, ambasador Švajcarske konfederacije gost na FDB-u: Švajcarska spoljna politika

U petak 15.03.2024. godine na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, održano je gostujuće predavanje ambasadora Švajcarske Кonfederacije, NJ. E. g. Ursa Šmida, na temu „Švajcarska spoljna politika“.

Pre predavanja, ambasador je imao susret sa dekanom fakulteta, prof. dr Radojicom Lazićem gde su obavili kratku razmenu stavova i informacija. Dekan je izrazio zadovoljstvo što je ambasador imao želju da poseti naš Fakultet i podeli svoje bogato iskustvo i znanje sa studentima.

Gostujuće predavanje ambasadora Ursa Šmida na fakultetu predstavljalo je izuzetnu priliku za dublje razumevanje bilateralnih odnosa između Srbije i Švajcarske, kao i ključne elemente švajcarskog sistema i spoljne politike. Ambasador, kao visoki predstavnik Švajcarske, sa sobom donosi bogato iskustvo i znanje koje će obogatiti perspektive studenata i akademske zajednice.

U svom izlaganju, ambasador Šmid je istakao istorijsku dubinu odnosa između Srbije i Švajcarske, ističući kontinuiranu saradnju i međusobno poštovanje. Njagove reči su osvetlile važnost ovih odnosa ne samo na političkom nivou, već i u kontekstu ekonomske razmene, kulturne interakcije i ljudskih veza koje su osnova za održavanje snažnog partnerstva.

Poseban fokus ambasadorovog govora bio je usmeren na sistem Švajcarske. Кroz temeljnu analizu političke strukture, demokratskih procesa i decentralizovanog modela vlasti, ambasador je pružio uvid u suštinske karakteristike Švajcarske kao nacije koja teži stabilnosti, inkluziji i prosperitetu.

Ambasador je istakao važnost ovog principa neutralnosti u savremenom svetu, kao i ulogu koju Švajcarska igra u rešavanju globalnih izazova, promociji mira i ljudskih prava, kao i podrška međunarodnoj saradnji.

Кroz svo svoje izlaganje, ambasador Šmid nije samo pružio informacije, već je inspirisao i podstakao prisutne da razmišljaju o mogućnostima za dalje unapređenje odnosa između Srbije i Švajcarske, kao i o načinima na koje ove dve zemlje mogu zajednički doprineti globalnom miru i prosperitetu.

Želimo izraziti svoju zahvalnost ambasadi Švajcarske Кonfederacije i NJ.E. g. ambasadoru Ursu Šmidu na njegovoj predanosti i vremenu koje je posvetio našim studentima.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom