Student info

Nova godina i Božić: Neradni dani

Извор: Секретаријат

На основу чл.1а, чл.2 став 1 тачка 1 и чл.3 Закона о државним и верским празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), чл. 51 Статута и Одлуке декана о организовању наставе у школској 2022/2023 години од 08.09.2022. године, декан Факултета за дипломатију и безбедност, дана 21.12.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

Факултет за дипломатију и безбедност неће радити од 31.12.2022. године до 9.01.2023. године због новогодишњих и божићњих празника.

Први радни дан је уторак 10.01.2023. године.

О б р а з л о ж е њ е

Како је чл.1а Закона о државним и верским празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11) предвиђено да су државни празници Републике Србије Нова година, која се празнује 1. и 2. јануара, Празник рада, Дан победе и Дан примирја у Првом светском рату, док је чланом 2 ставом 1 тачка 1 прописано да се у Републици Србији празнују верски празници и то први дан Божића (7. јануар), а чланом 3 истог закона предвиђено да у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, то је одлучено као у изреци.

Декан

Прoф. др Радојица Лазић

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom