Raspored ispita

Raspored ispita, Oktobarski I ispitni rok, za školsku 2010/2011. g.

AKADEMIJA ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

Raspored  ispita

Ispitni rok Oktobar I za školsku 2010. / 2011. g.  05.10. – 20.10.2011.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 07.10.2011. u 14,00h
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 07.10.2011. u 14,00h
Osnovi diplomatije Prof. dr Čedomir Štrbac 05.10.2011. u 14,00h
Sociologija Prof. dr Željko Simić 10.10.2011. u 14,00h
Ustavno pravo Prof. dr Oliver Nikolić 18.10.2011. u 14,00h
Osnovi prava Prof. dr Oliver Nikolić 14.10.2011. u 14,00h
Religija i politika Prof. dr Darko Tanasković 11.10.2011. u 13,30h
Opšta istorija religije Prof. dr Darko Tanasković 11.10.2011. u 13,30h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladan Vugdelić 17.10.2011. u 13,30h
Italijanski jezik Marija Jovanović 12.10.2011. u 15,00h
Španski jezik Sanja Stošić 12.10.2011. u 15,00h
Engleski jezik Kankaraš Nataša, Rašković Marijana 12.10.2011. u 14,00h
Informatika Prof. dr Boško Rodić 13.10.2011. u 14,00h
Ruski jezik Mr Jelena Mihajlović 07.10.2011. u 14,30h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Milan Opačić 07.10.2011. u 13,30h
Istorija diplomatije Prof. dr Čedomir Štrbac 05.10.2011. u 14,00h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 17.10.2011. u 13,30h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Boško Rodić 13.10.2011. u 14,00h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Milan Opačić 11.10.2011. u 13,30h
Bezbednosni menadžment Doc. dr Branko Krga 19.10.2011. u 14,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 10.10.2011. u 14,00h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Doc. dr Jelena Lopičić-Jančić 18.10.2011. u 14,00h
Engleski jezik Kankaraš Nataša, Rašković Marijana 12.10.2011. u 14,00h
Italijanski jezik Marija Jovanović 12.10.2011. u 15,00h
Španski jezik Sanja Stošić 12.10.2011. u 15,00h
Savremene političke teorije Prof. dr Željko Simić 14.10.2011. u 14,30h
Psihologija Prof. dr Mila Alečković 18.10.2011. u 15,00h
Ruski jezik Mr Jelena Mihajlović 07.10.2011. u 14,30h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Branko Krga 11.10.2011. u 14,00h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Oliver Nikolić 14.10.2011. u 14,30h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Ljiljana Marković 08.10.2011. u 11,00h
Ples I (DiBV I) Božidar Mihailović 05.10.2011. u 14,00h
Teorija odlučivanja (DiBV I) AK prof. dr Siniša Borović 06.10.2011. u 14,00h
Debata I (DiBV I) Prof. dr Nenad Đorđević 19.10.2011. u 14,00h
Ples II (DiBV II) Božidar Mihailović 05.10.2011. u 14,00h
Debata II (DiBV II) Prof. dr Nenad Đorđević 19.10.2011. u 14,00h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 17.10.2011. u 13,30h
Medjunarodni odnosi Prof. dr Milan Opačić 13.10.2011. u 13,30h
Engleski jezik Rašković Marijana, Kankaraš Nataša 12.10.2011. u 14,00h
Italijanski jezik Marija Jovanović 12.10.2011. u 15,00h
Španski jezik Sanja Stošić 12.10.2011. u 15,00h
Geopolitika Doc. dr Branko Krga 07.10.2011. u 14,00h
Obaveštajno bezbednosna služba Prof. dr Milan Opačić 07.10.2011. u 14,00h
Krivično-procesno pravo Doc. dr Gordana Božilović-Petrović 20.10.2011. u 14,00h
Teorija konflikta Prof. dr Andreja Savić 07.10.2011. u 14,00h
Kriminalistika Doc. dr Gordana Božilović-Petrović 20.10.2011. u 14,00h
Ruski jezik Mr Jelena Mihajlović 07.10.2011. u 14,30h

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom