Student info

Spisak studenata koji zbog zaostalih ispita ne mogu polagati ispite iz II godine

SPISAK SVIH STUDENATA KOJI NE MOGU DA POLAŽU ISPITE IZ II GODINE (JER IMAJU ZAOSTALE ISPITE)

Redni broj PREZIME I IME NAZIV PREDMETA
1. Ocokoljić Alen Sociologija
Informatika
Drugi strani jezik 1 i 2
2. Bulatović David Sociologija
Ruski jezik 1
3. Obradović Danijela Osnovi bezbednosti
Osnovi prava
Sistemi bezbednosti
Ustavno pravo
Osnovi diplomatije
4. Filipović Milan Španski jezik 2
5. Marjanović Đorđe Osnovi diplomatije
6. Vučetić Sara Španski jezik 2
7. Aradinović Anita Osnovi prava
Ustavno pravo
8. Denić Valentina Sociologija
Osnovi diplomatije
9. Jakšić Stefan Osnovi diplomatije
Sistemi bezbednosti
10. Milošević Katarina Osnovi bezbednosti
Osnovi prava
Opšta istorija religije
Sistemi bezbednosti
Ustavno pravo
Religija i politika
Osnovi diplomatije
11. Margitanović Nina Osnovi diplomatije
12. Vukić Srđan Osnovi bezbednosti
Osnovi prava
Informatika
Sistemi bezbednosti
Osnovi politike i teorije političkih sistema
Ustavno pravo
Osnovi diplomatije
Drugi strani jezik

Studenti koji imaju primedbe, treba da donesu indeks na uvid!

Studenska služba

Beograd, 26.09.2011.

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom