Prof. dr Mihajlo VučićRedovni profesor

Prof. Dr Mihajlo Vučić je viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i vanredni profesor na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost. Doktor je međunarodnog prava, master evropskih integracija i magistar međunarodnog prava Univerziteta u Kembridžu. Glavni je i odgovorni urednik naučnog časopisa od nacionalnog značaja „Evropsko zakonodavstvo“. Član je Udruženja za međunarodno pravo, Evropskog društva za međunarodno pravo i Srpskog udruženja za pravnu filozofiju i društvenu teoriju. Bio je član više projektnih timova Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva za nauku i obrazovanje Republike Srbije. Stručno se usavršavao na Haškoj akademiji za međunarodno pravo i učestvovao u istraživačkim projektima Akademije. Savetnik je za pitanja evropskih integracija i secesije Vlade Kraljevine Maroko. Deo je ekspertske mreže Vlade Republike Koreje za pitanja korejskog ujedinjenja. Koordinator je projekta „Sesije međunarodnog prava“. Autor je jednog udžbenika, nekoliko naučnih monografija i preko 30 naučnih radova. Bio je urednik više nacionalnih i međunarodnih zbornika naučnih radova. Redovni je recenzent nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih časopisa.

Kontakt: mihajlovucic@gmail.com

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom