Prof. dr Mihajlo ManićRedovni profesor, prodekan za nastavu

Dr Mihajlo Manić osnovne studije završio je na Filozofskom fakultetu i Nišu. Diplomirao je na predmetu Sociologija masovnih komunikacija, a naziv diplomskog rada je: Video-medij u funkciji izgradnje demokratskog društva. Magistrirao je sa temom: Masovno komuniciranje u kulturno-sociološkom diskursu, a doktorska disertacija glasi: Mediji u sistemu globalnog društva i njihova sociokomunikacijska uloga. Na poslediplomskim studijama bio je stipendista programa za mlade talente koji je finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj, Ministarstvo prosvete i sporta i Republička fondacija za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Na Filozofskom fakultetu u Nišu bio je angažovan na Institutu za sociološka istraživanja. Učestvovao je u realizaciji projekta 1310 i u obradi i pripremi Zbornika radova sa međunarodnog naučnog skupa. Profesionalne akademske aktivnosti nastavlja na istom fakultetu i izvodio je nastavu-vežbe na Departmanu za Novinarstvo. U medijima je bio profesionalno angažovan na poslovima voditelja, spikera, novinara i urednika različitih rubrika. Radio je u elektronskim (radio i TV) i štampanim medijima. Autor je više naučnih radova objavljenih u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Učestvovao je na nekoliko međunarodnih naučnih skupova.

Kontakt: mihajlo.manic@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom