Prof. dr Marija ĐorićRedovni profesor

Dr Marija Đorić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru Međunarodni odnosi. Na istom fakultetu je završila master studije – Političko nasilje i država, specijalističke studije – Terorizam i organizovani kriminal i doktorske studije politikologije. Objavila je preko 80 radova iz oblasti politikologije (političko nasilje, ekstremizam, terorizam, huliganizam, politička teorija, bezbednost) i pet naučnih monografija: „Huliganizam: nasilje i sport”, „Ekstremna desnica: međunarodni aspekti desničarskog ekstremizma”, „Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma”, „Nasilni ekstremizam: multidisciplinarni pristup”, „Ekstremizam i novsa realnost: svet u doba koronavirusa”. Autor je „Priručnika za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod učenika”, koji je rađen za potrebe nastavnika osnovnih i srednjih škola. Dobitnik je internacionalnog priznanja „Terra Incognita” za doprinos međunarodnoj nauci i kulturi, kao jedan od autora knjige „Komunikacija i terorizam”. Bila je angažovana u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultetu za evropske pravno političke studije u Novom Sadu, multidisciplinarnom master programu pri Univerzitetu u Beogradu „Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost” i Fakultetu za medije i komunikacije. Dr Marija Đorić je kao konsultant/ekspert sarađivala sa mnogim međunarodnim organizacijama (OEBS, IRI, RESOLVE, RCC, Savet Evrope…). Održala je veliki broj radionica na temu ekstremizma učenicima osnovnih i srednjih škola, pripadnicima lokalne samouprave, psiholozima, socijalnim radnicima, prosvetnim radnicima, nevladinom sektoru i pripadnicima političkih stranaka. Od 2020. godine prof. dr Marija Đorić je član savetodavnog odbora za naučnoistraživački rad (Research Advisory Council), u okviru međunarodnog konzorcijuma RESOLVE, koji se bavi istraživanjem ekstremizma.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom