Prof. dr Dušan ProrokovićRedovni profesor

Dušan N. Proroković (Loznica, 1976) doktor je političkih nauka i doktor nauka bezbednosti. Osnovne studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a poslediplomske na Visokoj školi za međunarodne odnose i javnu upravu u Pragu (Češka), na Odseku za međunarodne odnose i diplomatiju, gde je potom i magistrirao.

Zvanje doktora nauka stekao je na Кatedri međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu političkih nauka i međunarodnih odnosa slovačkog državnog Univerziteta Mateja Bela u Banskoj Bistrici, a potom je posle završenih doktorskih studija odbranio i doktorsku disertaciju na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Tokom dvehiljaditih godina bio je politički aktivan, učestvujući u procesu pregovora o budućem statusu Кosova pod pokroviteljstvom UN, zbog čega je obavljao veći broj značajnih funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Republike Srbije.

Učesnik je većeg broja međunarodnih konferencija i simpozijuma, autor preko četrdeset eseja, prikaza i članaka objavljenih u zbornicima, stručnim i naučnim časopisima, više stotina novinskih članaka iz oblasti međunarodnih odnosa, geopolitike, diplomatije i bezbednosti, kao i monografija Кosovo: međuetnički i politički odnosi (2011), Geopolitika Srbije: položaj i perspektive na početku XXI veka (prvo izdanje 2012), Nemačka geopolitika i Balkan: o ciljevima srednjoevropskog kontinentalizma (2014) i dvotomnog dela Era multipolarnosti (2018). U zvanje vanrednog profesora na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost izabran je 2018. godine.

Pored toga, radi i kao naučni saradnik na beogradskom Institutu za međunarodnu politiku i privredu, gde je načelnik Centra za evroazijske studije, izvršni direktor je Centra za strateške alternative iz Beograda i spoljnopolitički komentator međunarodnog Radio Sputnjika.

Pored maternjeg srpskog, govori još pet jezika. Oženjen, otac četvoro dece.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom