MA Nemanja StevanovićAsistent

Rođen 1995. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju Pravno – poslovnu školu sa odličnim uspehom. Školske 2014/2015. godine upisao je Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, na kojem je diplomirao 2018. godine. Multidisciplinarne master akademske studije – „Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost“ na Univerzitetu u Beogradu upisao je iste 2018. godine. Godinu dana kasnije, odbranivši master rad na temu „Modaliteti zaštite teritorijalnog integriteta suverenih država od separatizma kao oblika ugrožavanja i mogućnost njihove primene na prostoru Kosova i Metohije“, masterirao je sa opštom prosečnom ocenom 9,60.
Na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu trenutno pohađa završnu godinu doktorskih studija na studijskom programu – studije nauka bezbednosti, sa posebnim usmerenjem na oblast međunarodne i nacionalne bezbednosti.
Tokom svoje profesionalne karijere bio je angažovan na nekoliko radnih pozicija u institucijama sektora bezbednosti, odnosno u institucijama zaduženim za međunarodnu saradnju i uspostavljanje međudržavnih odnosa. Od marta 2022. godine član je nastavno-naučnog osoblja Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, na kojem je izabran u zvanje asistenta.
Učesnik je nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova i konferencija i autor je nekoliko stručnih i naučnih radova među kojima se izdvajaju:
Stevanović, N. (2022). Manipulacija verskim osećanjima kao determinanta društvenih sukoba – studija slučaja Nigerije. Vojno delo, 74(1), 16-31.
Stevanović, N. (2021). Afirmacija radikalnih verskih stavova posredstvom društvenih mreža. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, 2021(1), 75-102.
Stevanović, N. (2022). Državno sponzorisani terorizam kao instrument geopolitike regionalnih sila. Diplomatija i bezbednost, 5(1), 115-132.
Stevanović, N. & Simović, S. (2022). Secondary Victimization of Crime Victims Through The Mass Media. In: S. Dušanić Gačić (ur.), Media and Economy (115-132). Banja Luka: Banjaluka College.
Kontakt: nemanja.stevanovic@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom