MA Mina SuknovićNastavnik stranog jezika

Mina Suknović je rođena 1988. godine. Nakon završene Filološke gimnazije, smer engleski jezik i knjizevnost, upisuje Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome diplomira 2010. godine. Master studije završava na istom Fakultetu, a 2016. godine upisuje doktorske akademske studije, takođe na Filološkom fakultetu Univerziteta u Boegradu. Radila je kao nastavnik engleskog jezika u Queen Victoria Education u Beogradu i Terra International School u Japanu. Nakon toga je bila rukovodilac nastave na Vojnoj akademiji u Beogradu. Godine 2016. se vraća na Filološki fakultet u svojstvu nastavnika-saradnika. Predavala je srpski kao strani jezik na SIT Study Abroad. Stručno se usavršavala na brojnim obukama i seminarima i članica je ELTA, DPLS i DSJKS. Objavljuje naučne radove u brojnim časopisima i publikacijama i učesnica je mnogobrojnih konferencija i projekata.

Kontakt: mina.suknovic@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom