Doc. dr Gordana MiševDocent

Doc. dr Gordana Mišev je rođena 27.01.1977. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a 2022. godine na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu stekla zvanje doktora nauka iz oblasti nauka bezbednosti. Doktorsku disertaciju na temu “Faktori uspešnog razvoja država i njihove implikacije na bezbednost” odbranila je pod mentorstvom prof. dr Petra Stanojevića.

Prof. Mišev je član veća zaduženog za životnu sredinu i javno zdravlje i koordinator sektora zaštite životne sredine u Ministarstvu energike, razvoja i zaštite životne sredine.

Kretanje u profesionalnom radu (ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja i zvanje – navesti sva zvanja):

• Septembar 2020. – i dalje Gradska opština Zvezdara, član Veća zadužena za životnu sredinu i javno zdravlje
• Maj 2014.- i dalje Ministarstvo rudarstva i energetike RS – status mirovanja, Sektor za projekte, međunarodnu saradnju i evrointegracije;
• 2012 – 2014. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS, Кoordinator sektora zaštite životne sredine;
• 2013- 2014. Rafinerija nafte Beograd, Član Odbora direktora;
• 2013-2014. JP PEU Resavica, Zamenik rukovodioca pregovaračkog tima JP PEU;
• 2013–2014. Fond za razvoj Predsednik Кomisije UO.

 

Reference međunarodnog nivoa (radovi na SCI listi, publikacije u međunarodnim časopisima) M24:

1. Dr Misev, G. Stanojević, P. & Milosavljević, S. (2023). Modern migration and their implications on europe’s security and political identity. The Review of International Affairs (RIA). pp.107-134
2. Dr Mišev, G. (2020). Teorijski dometi izučavanja energetske bezbednost kao globalnog izazova u međunarodnim odnosima. Sociološki pregled vol. LIV, no.1, UDК 327:620.9(100). Beograd. pp.149-173

 

Poglavlje u publikaciji M42:

1. Dr Mišev, G. (2019) Projekti Novog puta svile u Centralnoistočnoj Evropi sa posebnim osvrtom na Republiku Srbiju. Pojas i put: realnost i očekivanja. Iskustvo Srbije. ISBN: 978-86-80144-24-5.Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu. pp. 165-178
2. Dr Mišev G., Stanojević P. & Jevtić Z. (2018) Neki aspekti bezbednosti srpske infrastrukture na Putu svile. Novi put svile: evropska perspektiva, bezbednosni izazovi i rizici unutar Inicijative 16+1. ISBN: 978-86-80144-24-5,Fakultet bezbednosti,Univerzitet u Beogradu. pp. 193-207

 

Reference nacionalnog nivoa (publikacije u domaćim časopisima) M51:

1. Dr Mišev, G. (2023). Bezbednosni aspekti globalizovanih kriza i fenomen proizvedene nestabilnosti u postsovjetskom prostoru. ISSN: 0042-8426. Vojno delo 1/23, Beogra. pp. 18-31
2. Jeftić Z., dr Mišev G, Stanojević P. & Obradović Ž. (2018) Savremeni konflikti i njihove tendencije. ISSN: 0042-8426, Vojno delo, Beograd. pp. 23-40
3. Stanojević P. & dr Mišev G., (2018) Novi trendovi u međunarodno-političkoj dinamici trgovine prirodnim gasom. Institut za međunarodnu politiku i privredu. ISSN: 0025-8555, Međunarodni problemi, Beograd. pp. 305-337

 

Radovi u časopisu nacionalnog značaja M52:

1. Dr Mišev, G. & Bošković, M. (2022). Contemporary Armed Conflicts And Redefining The Concept Of Security Based On The Principles Of The Un Charter. Diplomacy and Security, Faculty of Diplomacy and Security, Belgrade. Volume V, Number 2/2022. UDC: 341.32. pp. 133-147
2. Dr Mišev G. (2020) Pokazatelji bezbednosti i stabilnosti savremenih država. ISSN: 0042-8426. Vojno delo 3/20. Beogra. pp. 5-17
3. Dr Mišev, G. (2019) Uticaj klimatskih promena na političke sukobe i nemire u Africi: studija slučaja Etiopije. Godišnjak Fakulteta bezbednosti. ISSN: 1821-150X. Univerzitet u Beogradu. pp. 301-317

 

Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima M33:

1. Bošković M. & dr Mišev G. (2021). Bezbednosni rizici u poslovima socijalnih radnika. Naučno-stručna konferencija ALOPS2021. Visoka škola socijalnog rada. Beograd. pp. 203-213
2. Dr Mišev G., Madžgalj J. & Grujić S. (2021). Normativna moć i razvoj politike o ekološkim izbeglicama u kontekstu bezbednosnih izazova. VII MEF konferencija „Inovacije kao pokretač razvoja”. Journal of process management and new technologies. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd. pp. 325-336
3. Milanović T., dr Mišev G. & Milanović M. (2018) Environmental and Social Impact of Digitalization E-Waste Management, XVI International symposium: Digital business in the digital age, Symogr 2018, ISBN: 978-86-7680-361-3, COBISS.SR-ID: 265822732, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. pp.1113-1122
4. Milanović T. & dr Mišev G. (2018) Aspects of energy security in the natural gas sector of the Republic of Serbia, International conference EКOB 2018, Centar za bezbednost, menadžment i međunarodnu politiku(CeSMIP). pp. 107-113

 

Kontakt: gordana.misev@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom