Aleksandra BegovićNastavnik stranog jezika

Rodjena 1964. u Zemunu. Završila Filološki fakultet u Beogradu na odseku za Nemački jezik i književnost. Dve akademske godine provela na studijama u Berlinu na Humbold Univerzitetu. Radila kao profesor nemačkog jezika na svim obrazovnim nivoima, od osnovne škole pa do fakulteta Alfa univerziteta (menadžment, bankarstvo i strani jezik). Od 1996. godine bila stalno zaposlena u Ministarstvu prosvete kao savetnik za strane jezike sve do 2004. kada je osnovan Zavod za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja. Od tada radi u Centru za programe i udžbenike na izradi kurikuluma, unapredjenju nastave stranih jezika i odobravanju udžbenika. Učestvovala na mnogobrojnim seminarima i konferencijama u zemlji i inostranstvu. Autor je udžbenika za gimnaziju i osnovnu školu. Kao licencirani ispitivač za medjunarodno priznate diplome drži obuke o testiranju i proveri postignuća, ali i seminare iz oblasti metodike nastave stranih jezika. Dugogodišnji je aktivan član Društva za strane jezike i književnosti Srbije (član UO) kao i Udruženja nastavnika nemačkog jezika koje je stalni član istoimenog svetskog udruženja. Objavila niz stručnih radova na temu obrazovanja i nastave stranih jezika.

Kontakt: aleksandra.sasa.begovic@gmail.com

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom