Raspored predavanja – OAS Diplomatija i bezbednost

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

Raspored predavanja u školskoj 2022/2023. godini
Letnji semestar počinje 20. februara 2023. godine

OAS-DiB-1-godina-(letnji-semestar)

* Studenti biraju između predmeta Osnovi politike i teorije političkih sistema ili Istorija diplomatije
** Studenti su odabrali jedan Drugi strani jezik od tri ponuđena (Italijanski, Nemački ili Španski jezik)

_________________________________

OAS-DiB-2-godina-(letnji-semestar)

_________________________________

OAS-DiB-3-godina-(letnji-semestar)

_________________________________

OAS-DiB-4-godina-(letnji-semestar)

*** Studenti biraju između predmeta Teorija odlučivanja ili Savremena politička istorija