Raspored predavanja – OAS Diplomatija i bezbednost

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

Raspored predavanja u školskoj 2023/2024. godini

Zimski semestar počinje 02/09. oktobra 2023. godine

 

I semestar

ČAS PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. 09:00 – 09:45  

 

 

Drugi strani jezik 1

(Italijanski/Spanski)

Osnovi bezbednosti  
2. 10:00 – 10:45 Sociologija politike Evropski odnosi i EU Drugi strani jezik 1  

Osnovi bezbednosti

 

3. 11:00 – 11:45 Sociologija politike

 

Evropski odnosi i EU Engleski jezik 1

(I grupa)

Osnovi bezbednosti
4. 12:00 – 12:45 Sociologija politike Evropski odnosi i EU Engleski jezik 1 Osn. pr. sa ustavnim Engleski jezik 1

(II grupa)

5. 13:00 – 13:45 Informatika u diplomatiji  

Engleski jezik 1

 

 

Osn. pr. sa ustavnim pr.

 

Engleski jezik 1

 

6. 14:00 – 14:45 Informatika u diplomatiji Drugi strani jezik 1

(Nemacki)

Osn. pr. sa ustavnim pr. Engleski jezik 1
7. 15:00 – 15:45 Informatika u diplomatiji Drugi strani jezik 1 Streljastvo

(fakultativno)

8. 16:00 – 16:45 Streljastvo

 

 

III semestar

ČAS PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. 09:00 – 09:45 Zaštita i bezbednost informacija

 

Politički sistem Srbije   Engleski jezik 3I i II grupa – odvojene ucionice)
2. 10:00 – 10:45 Međunarodno javno pravo Zaštita i bezbednost informacija

Krivično pravo[1]

Politički sistem Srbije Engleski jezik 3
3. 11:00 – 11:45 Međunarodno javno pravo Krivično pravo/ Zaštita i bezbednost informacija Politički sistem Srbije Engleski jezik 3
4. 12:00 – 12:45 Međunarodno javno pravo Krivično pravo Politički sistem Srbije Međunarodna bezbednost
5. 13:00 – 13:45 Međunarodno javno pravo Krivično pravo Zaštita i bezbednost informacija Međunarodna bezbednost
6. 14:00  – 14:45 Zaštita i bezbednost informacija Međunarodna bezbednost
7. 15:00 – 15:45 Međunarodna bezbednost Streljastvo

(fakultativno)

8. 16:00 – 16:45 Streljastvo

 

 

 

V semestar

ČAS PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. 09:00 – 09:45      

Engleski jezik 5

(II grupa)

 

 

Teorija konflikata

2. 10:00 – 10:45  

Protokol

 

Engleski jezik 5

 

 

Teorija konflikata

3. 11:00 – 11:45  

Globalizacija/[3]

Protokol Logika komuniciranja[2]  

Engleski jezik 5

(I grupa)

 

Krizni menadzment

 

4. 12:00 – 12:45 Globalizacija Spoljna politika Srbije Analitika podataka/[4]

Logika komuniciranja

 

Engleski jezik 5

 

Krizni menadzment
5. 13:00 – 13:45 Geopolitika/[5] Spoljna politika Srbije Analitika podataka

Logika komuniciranja

Ples Streljastvo
6. 14:00  – 14:45 Geopolitika Spoljna politika Srbije Analitika podataka Ples Streljastvo

 

 

 

VII semestar

ČAS PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. 09:00 – 09:45     Vojna diplomatija[6]  

Engleski jezik 7

(II grupa)

 

2. 10:00 – 10:45 Uporedni politicki sistemi Obavestajni rad u diplomatiji Vojna diplomatija  

Engleski jezik 7

 

 
3. 11:00 – 11:45 Uporedni politicki sistemi Obavestajni rad u diplomatiji Strucna praksa Streljastvo

(fakultativno)

4. 12:00 – 12:45 Komunikologija Obavestajni rad u diplomatiji Strucna praksa Streljastvo  

Engleski jezik 7

(I grupa)

 

5. 13:00 – 13:45 Komunikologija Studije EU[7]  

Engleski jezik 7

 

6. 14:00 – 14:45            Studije EU

 

 

[1] Studenti biraju jedan predmet izmedju predmeta: Zastita i bezbednost informacija i Krivicno pravo.

[2] Studenti biraju jedan predmet izmedju predmeta: Analitika podataka i Logika komuniciranja.

[3] Studenti biraju jedan predmet izmedju predmeta: Globalizacija i Krizni menadzment.

[4] Studenti biraju jedan predmet izmedju predmeta: Analitika podataka i Logika komuniciranja.

[5] Studenti biraju jedan predmet izmedju predmeta: Geopolitika i Teorija konflikata.

[6] Studenti biraju jedan predmet izmedju predmeta: Vojna diplomatija i Studije EU.

[7] Studenti biraju jedan predmet izmedju predmeta: Vojna diplomatija i Studije EU.