Raspored predavanja – OAS Diplomatija i bezbednost

Raspored predavanja u školskoj 2023/2024. godini

u letnjem semestru

Početak letnjeg semestra 12. februara 2024. godine

PRVA GODINA – 2. semestar

II semestar

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

1. 09.00 – 09.45 Osnovi politike i teorije politickih sistema[1] – izborni Osnovi diplomatije Nemacki, Spanski  jezik 2 – izborni [2]  
2. 10.00 – 10.45 Osnovi politike i teorije politickih sistema Osnovi diplomatije Nemacki, Spanski jezik 2
3. 11.00 – 11.45 Osnovi politike i teorije politickih sistema Osnovi diplomatije Istorija diplomatije – izborni [3] Sistemi bezbednosti
4. 12.00 – 12.45 Italijanski jezik 2 – izborni[4] Osnovi diplomatije Istorija diplomatije Engleski jezik 2

(osnovni i napredni nivo)

Sistemi bezbednosti
5. 13.00 – 13.45 Italijanski jezik Religija i politika Istorija diplomatije Engleski jezik 2 Sistemi bezbednosti
6. 14.00 – 14.45 Religija i politika Engleski jezik 2

DRUGA GODINA – 4. SEMESTAR

IV semestar

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

1. 09.00 – 09.45 Politička propaganda

(vežbe)

Engleski jezik 4

(osnovni i napredni nivo)

2. 10.00 – 10.45 Metodologija političkih nauka Politička propaganda Savremene političke teorije Engleski jezik 4
3. 11.00 – 11.45 Metodologija političkih nauka Politička propaganda Savremene političke teorije Engleski jezik 4
4. 12.00 – 12.45 Savremene političke teorije

 

TREĆA GODINA – 6. SEMESTAR

VI semestar

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

1. 09.00 – 09.45 Bezbednosno obaveštajne službe – izborni [5] Međunarodni odnosi Engleski jezik 6 – osnovni nivo Međunarodni ekonomski odnosi – izborni [6]
2. 10.00 – 10.45 Bezbednosno obaveštajne službe Međunarodni odnosi Engleski jezik 6 Međunarodni ekonomski odnosi Industrijska spijunaza – izborni [7]
3. 11.00 – 11.45 Bezbednosno obaveštajne službe Međunarodni odnosi Engleski jezik 6 – napredni nivo Međunarodni ekonomski odnosi Industrijska spijunaza
4. 12.00 – 12.45 Psihologija pokreta Interkultruna komunikacija – izborni [8] Engleski jezik 6 Debata
5. 13.00 – 13.45 Psihologija pokreta Interkultruna komunikacija Debata

ČETVRTA GODINA – 8. SEMESTAR

VIII semestar

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

1. 09.00 – 09.45 Teorija odlučivanja[9] – izborni Savremena politička istorija[10] – izborni   Engleski jezik 8 – osnovni nivo
2. 10.00 – 10.45 Politika bezbednosti Teorija odlučivanja Savremena politička istorija Strategije nacionalne bezbednosti Engleski jezik 8
3. 11.00 – 11.45 Politika bezbednosti Teorija odlučivanja Savremena politička istorija Strategije nacionalne bezbednosti Engleski jezik 8 – napredni nivo
4. 12.00 – 12.45 Politika bezbednosti Teorija odlučivanja Savremena politička istorija Strategije nacionalne bezbednosti Engleski jezik 8

[1] Izborni predmet. Studenti biraju izmedju predmeta: Osnovi politike i savremeni politicki sistemi i Istorija diplomatije.

[2] Studenti biraju jedan izmedju predmeta: Italijanski, Nemacki i Spanski jezik.

[3] Izborni predmet. Studenti biraju izmedju predmeta: Osnovi politike i savremeni politicki sistemi i Istorija diplomatije.

[4] Studenti biraju jedan izmedju predmeta: Italijanski, Nemacki i Spanski jezik.

[5] Izborni predmet. Studenti biraju izmedju predmeta: Bezbednosno obaveštajne službe i Međunarodni ekonomski odnosi.

[6] Izborni predmet. Studenti biraju izmedju predmeta: Bezbednosno obaveštajne službe i Međunarodni ekonomski odnosi.

[7] Izborni predmet. Studenti biraju izmedju predmeta: Interkulturna komunikacija i Industrijska spijunaza.

[8] Izborni predmet. Studenti biraju izmedju predmeta: Interkulturna komunikacija i Industrijska spijunaza.

[9] Izborni predmet. Studenti biraju izmedju predmeta: Savremena politicka istorija i Teorija odlucivanja.

[10] Izborni predmet. Studenti biraju izmedju predmeta: Savremena politicka istorija i Teorija odlucivanja.