Fakultet za diplomatiju i bezbednost predstavlja jedinstvenu visokoškolsku ustanovu koja se bavi obrazovanjem budućih stručnjaka iz oblasti diplomatije i bezbednosti, produkcije audio vizuelnih umetnosti i medija, i primenjenog softverskog inženjeringa i informacionih tehnologija.

Studenti stiču odgovarajuća znanja, ali i ona koja podrazumevaju najšire obrazovanje, i razvijaju sposobnosti da utiču na vlastitu perspektivu i da menjaju tokove savremenih međunarodnih odnosa i bezbednosti u Srbiji, regionu, Evropi i svetu.

2006.

Osnovana je Visoka škola akademskih studija Akademija za diplomatiju i bezbednost i ušla u postupak akreditacije. U školskoj 2006/2007. godini upisana je prva generaciju studenata.

2007.

Osnovana je Visoka škola akademskih studija Akademija za diplomatiju i bezbednost i ušla u postupak akreditacije. U školskoj 2006/2007. godini upisana je prva generaciju studenata.

2008.

Akreditovan je trogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija – Diplomatija i bezbednost. Iste godine Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije izdaje i dozvolu za rad.

2009.

Akademija za diplomatiju i bezbednost u skladu sa Strategijom razvoja akredituje drugi stepen akademskih studija master – Diplomatija i bezbednost. Ovim studijskim programom svim studentima osnovnih akademskih studija omogućeno je dalje napredovanje u skladu sa bolonjskim obrazovnim procesom kom pripada Srbija. U školskoj 2009/2010. Akademija upisuje prvu generaciju studenata na master akademskim studijama – diplomatija i bezbednost.

2013.

Akademija za diplomatiju i bezbednost u skladu sa Strategijom razvoja akredituje drugi stepen akademskih studija master – Korporativna bezbednost

2014.

Akademija za diplomatiju i bezbednost ulazi i uspešno okončava postupak transformacije u Fakultet za diplomatiju i bezbednost.Fakultet za diplomatiju i bezbednost ulazi u sastav Univerziteta Union „Nikola Tesla“.Fakultet za diplomatiju i bezbednost reakredituje Ustanovu i sve studijske programe.

2015.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost dobija dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

2016.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost formira i akredituje Centar za obuku službenika privatnog obezbeđenja. Centar dobija dozvolu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije za vršenje stručne obuke službenika privatnog obezbeđenja.

2017.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost preuzima novi menadžment nakon čega dolazi do promene poslovne politike.

2018.

Fakultet intenzivira naučnu aktivnost. Institut za strategijske studije Fakulteta za diplomatiju i bezbednost pokreće naučni časopis Diplomatija i bezbednost. Glavni i odgovorni urednik časopisa postaje prof. dr Andreja Savić. Redakcija i izdavački savet je međunarodnog karaktera. Časopis izlazi dva puta godišnje. U okviru “Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji” u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, FDB organizuje naučni skup Geopolitički i bezbednosni aspekti mogućih rešenja statusa Kosova i Metohije. U saradnji sa Institutom za strategijske studije Ministarstva odbrane Vlade Republike Srbije, FDB organizuje naučni skup Sto godina od završetka Prvog svetskog rata – Iskustva i pouke.

2019.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost u skladu sa strateškim planom razvoja formira tim za procenu ulaska FDB-a u umetničko polje. Iste godine povodom dve decenije od NATO agresije na našu zemlju, FDB organizuje naučnu konferenciju Međunarodnopravni i bezbednosni aspekti NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999.

2020.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost uspešno ulazi u polje umetnosti i akredituje studijski program Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija. Iste godine FDB se akredituje kao naučno-istraživačka organizacija (NIO) u oblasti društvenih nauka i to političkih nauka i nauka o bezbednosti. Time FDB postaje prva privatna NIO u oblasti nauka o bezbednosti. Časopis Diplomatija i bezbednost dobija veću naučnu kategoriju.

2021.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost formira tim za ulazak ustanove u polje tehničko-tehnoloških nauka. Iste godine sprovodi se postupak reakreditacije studijskih programa osnvnih i master akademskih studija. Postupak reakreditacije okončan je uspešno. Naredni postupak reakreditacije je 2028. godine. Časopis Diplomatija i bezbednost drugu godinu zaredom dobija veću naučnu kategoriju.

2022.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost fakultet predaje Nacionalnom akreditacionom telu elaborat za akreditaciju četvorogodišnjeg studijskog programa osnovnih akademskih studija u polju tehničko-tehnoloških nauka i u oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Studijski program Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije sa izlaznim zvanjem Diplomirani inženjer softvera. Časopis Diplomatija i bezbednost treću godinu zaredom dobija veću naučnu kategoriju.

Upoznajte dekana

Fakultet za diplomatiju i bezbednost fakultet predaje Nacionalnom akreditacionom telu elaborat za akreditaciju četvorogodišnjeg studijskog programa osnovnih akademskih studija u polju tehničko-tehnoloških nauka i u oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Studijski program Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije sa izlaznim zvanjem Diplomirani inženjer softvera. Časopis Diplomatija i bezbednost treću godinu zaredom dobija veću naučnu kategoriju.

Profesori Fakulteta za diplomatiju i bezbednost su autoritativni, vrhunski priznati stručnjaci svojim oblastima kako u zemlji, tako i izvan njenih granica, koji predaju da bi studentima preneli određena znanja i veštine, ali još više s namerom da u njima probude duhovnu radoznalost, kritičko i samosvojno mišljenje. Cilj svih profesora, koji su napustili formu predavanja ex catedra, ali i zadržali neke njene trajne vrednosti, jeste da sudenti budu akademski građani sa perspektivom, koji žele da upravljaju svojim životom i koji ne pristaju na prosečnost, apatičnost, površnost, nemar i inertnost.

Pogledaj profesore

Studenti koji upišu Fakultet za diplomatiju i bezbednost, tako, ne postaju samo vlasnici znanja sposobni da odgovore na sve izazove savremene tehničko-tehnološke civilizacije, nego celovite, moralno odgovorne ličnosti koje se društvenim okolnostima ne prilagođavaju mehanički, već ih kreativno menjaju, čime utiru svoj put u budućnost.

Naučni časopisDiplomatija i bezbednost

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom