Raspored predavanja – MAS Korporativna bezbednost

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

 Raspored predavanja u školskoj 2022/2023. godini u zimskom semestru

Početak zimskog semestra 20. februara 2023. godine 

MAS-KB-1-godina-(letnji-semestar)

MAS-KB-2-godina-(letnji-semestar)