Raspored predavanja – MAS Diplomatija i bezbednost

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

Raspored predavanja u školskoj 2022/2023. godini
Letnji semestar počinje 20. februara 2023. godine

MAS-DiB-(letnji-semestar)

* Studenti biraju jedan od dva predmeta Sistem bezbednosti Srbije ili Kultura i međunarodni odnosi
** Studenti biraju jedan od dva predmeta Diplomatsko i konzularno pravo ili Političko nasilje