Raspored ispita

Raspored ispita, Martovski ispitni rok za školsku 2010/11. godinu

AKADEMIJA ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

Martovski ispitni rok za školsku 2010. /11. godine; 28.02. – 04.03.2011.

I GODINA OSNOVNE STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Opšta istorija religije Prof. dr Darko Tanasković 01.03.2011. u 14,00h
Engleski jezik Marijana Rašković, Nataša Kankaraš 28.02.2011. u 14,00h
Osnovi prava Prof. dr Oliver Nikolić 02.03.2011. u 14,00h
Sociologija Doc. dr Vera Arežina-Đerić 02.03.2011. u 15,00h

II GODINA OSNOVNE STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Milan Opačić 03.03.2011. u 15,00h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 03.03.2011. u 14,00h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 03.03.2011. u 14,00h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Boško Rodić 02.03.2011. u 14,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević U dogovoru sa profesorom
Engleski jezik Rašković Marijana, Kankaraš Nataša 28.02.2011. u 14,00h
Španski jezik Sanja Stošić 01.03.2011. u 15,00h
Bezbednosni menadžment Doc. dr Branko Krga 02.03.2011. u 14,00h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Doc. dr Jelena Lopičić-Jančić 04.03.2011. u 14,00h
Savremene političke teorije Prof. dr Željko Simić 04.03.2011. u 15,00h

III GODINA OSNOVNE STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Branko Krga 01.03.2011. u 14,00h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Oliver Nikolić 02.03.2011. u 14,00h
Ples I (Diplomatske i bezbednosne veštine I) Božidar Mihailović 04.03.2011. u 16,00h
Debata (Diplomatske i bezbednosne veštine I) Prof. dr Nenad Đorđević 04.03.2011. u 14,00h
Ples II (Diplomatske i bezbednosne veštine II) Božidar Mihailović 04.03.2011. u 16,00h
Debata (Diplomatske i bezbednosne veštine II) Prof. dr Nenad Đorđević 04.03.2011. u 14,00h
Bezbednosna kultura (Diplomatske i bezbednosne veštine II) Prof. dr Duško Kolundžić 28.02.2011. u 15,00h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 03.03.2011. u 14,30h
Međunarodni odnosi Prof. dr Milan Opačić 03.03.2011. u 15,30h
Engleski jezik Rašković Marijana, Kankaraš Nataša 28.02.2011. u 14,00h
Geopolitika Doc. dr Branko Krga 28.02.2011. u 14,30h
Obaveštajno bezbednosna služba Prof. dr Milan Opačić 02.03.2011. u 15,00h
Krivično-procesno pravo Doc. dr Gordana Božilović-Petrović 02.03.2011. u 14,00h
Teorija odlučivanja Prof. dr Siniša Borović 01.03.2011. u 11,00h
Arapski jezik Džamšid Gudarzi 01.03.2011. u 15,00h

I GODINA MASTER STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena politička istorija Prof. dr Dragan Gostović 04.03.2011. u 14,00h

II GODINA MASTER STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Psihologija i geopolitika Balkana Prof. dr Mila Alečković 01.03.2011. u 14,00h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Ljiljana Marković U dogovoru sa profesorkom
Civilna bezbednost Prof. dr Duško Kolundžić 28.02.2011. u 15,00h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Vera Arežina – Đerić 02.03.2011. u 15,30h

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom