Raspored ispita

Raspored ispita, Aprilski ispitni rok za školsku 2011/2012. godinu (Izmena 03.04.12. u 9:25h)

Raspored ispita (objavljeno 27.03.2012. u 12:00h)

Aprilski ispitni rok za školsku 2011/2012. godinu 02.04. – 12.04.2012.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 12.04.2012. u 14,30h
Osnovi diplomatije Prof. dr Čedomir Štrbac 11.04.2012. u 14,30h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladimir Vugdelić 02.04.2012. u 14,00h
Ustavno pravo Doc. dr Uroš Ćemalović 12.04.2012. u 15,00h
Opšta istorija religije Prof. dr Darko Tanasković 10.04.2012. u 14,00h
Engleski jezik Nataša Kankaraš 06.04.2012. u 14,30h *
Italijanski jezik Marija Jovanović 09.04.2012. u 14,00h
Informatika Prof. dr Boško Rodić 04.04.2012. u 14,00h
Osnovi prava Prof. dr Nenad Đorđević 04.04.2012. u 14,00h ***
Sociologija Prof. dr Željko Simić 10.04.2012. u 14,30h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Branislav Đorđević 05.04.2012. u 14,30h
Istorija diplomatije Prof. dr Čedomir Štrbac 06.04.2012. u 14,30h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 02.04.2012. u 14,00h
Medjunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 04.04.2012. u 13,30h
Engleski jezik 3 Kankaraš Nataša 03.04.2012. u 14,30h
Italijanski jezik 3 Marija Jovanović 09.04.2012. u 14,00h
Španski jezik 3 i 4 Sanja Stošić 09.04.2012. u 14,00h
Krivično pravo (opšti deo) Doc. dr Jelena Lopičić-Jančić 03.04.2012. u 14,00h
Savremene političke teorije Prof. dr Željko Simić 10.04.2012. u 15,00h
Metodologija političkih nauka Hajdana Glomazić 06.04.2012. u 14,30h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Prof. dr Branko Krga 09.04.2012. u 14,30h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Dragan Kostić 03.04.2012. u 14,30h
Ples (DiBV) Božidar Mihailović 04.04.2012. u 13,30h
Teorija odlučivanja (DiBV) AK prof. dr Siniša Borović 11.04.2012. u 14,30h
Debata (DiBV) Prof. dr Nenad Đorđević 10.04.2012. u 14,30h
Protokol (DiBV) Prof. dr Milan Opačić 12.04.2012. u 14,30h
Bezbednosna kultura (DiBV) Doc. dr Duško Kolundžić 04.04.2012. u 13,30h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 02.04.2012. u 14,00h
Medjunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Ljiljana Marković 11.04.2012. u 17,00h **
Engleski jezik Rašković Marijana 03.04.2012. u 15,00h
Španski jezik Sanja Stošić 09.04.2012. u 14,00h
Geopolitika Prof. dr Branko Krga 05.04.2012. u 14,30h
Krivično-procesno pravo Doc. dr Gordana Božilović-Petrović 07.04.2012. u 10,00h **
Kriminalistika Doc. dr Gordana Božilović-Petrović 07.04.2012. u 10,30h **
Teorija konflikta Prof. dr Andreja Savić 12.04.2012. u 15,00h

Raspored ispita za Master studije I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Komunikologija Prof. dr Željko Simić 11.04.2012. u 14,30h
Engleski jezik VII Rašković Marijana 04.04.2012. u 15,00h
Savremena ekonomija Prof. dr Ljiljana Marković 02.04.2012. u 17,00h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 09.04.2012. u 14,30h
Uporedni politički sitemi Prof. dr Branko Nadoveza 06.04.2012. u 14,30h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 12.04.2012. u 15,30h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Milan Opačić 12.04.2012. u 15,00h
Medjunarodno humanitarno pravo Prof. dr Jelena Lopičić-Jančić 03.04.2012. 14,30h
Strategija bezbednosti Prof. dr Branko Krga 05.04.2012. u 14,30h

Raspored ispita za Master studije II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Psihologija i geopolitika Balkana Prof. dr Mila Alečković 10.04.2012. u 14,00h
Civilna bezbednost Doc. dr Duško Kolundžić 04.04.2012. u 14,30h
Engleski jezik VIII Rašković Marijana 04.04.2012. u 15,00h

NAPOMENA:
* Izmena rasporeda urađena 29.03.2012. u 09:45h
** Izmena rasporeda urađena 02.04.2012. u 09:20h
*** Izmena rasporeda urađena 03.04.2012. u 09:25h

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom