Student info

Konkurs: Upis studenata u školsku 2012/2013. godinu u predupisnom roku

KONKURS

Upis studenata u školsku 2012/2013. godinu u predupisnom roku

U prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2012/2013 godini upisaće se 120 studenata.

Studijski program se izvodi u obimu od 180 ESPB u trajanju od tri godine radi sticanja zvanja Politikolog za diplomatiju i bezbednost.

Kandidat za upis polaže prijemni ispit koji se sastoji od Testa opšteg znanja i informisanosti.

Prijavljivanje kandidata za polaganje Testa opšte informisanosti u predupisnom roku realizovaće se od 02. aprila 2012. godine. Polaganje Testa opšte informisanosti realizovače se prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu Akademije.

Kandidat može da potpiše predugovor od trenutka kada položi prijemni ispit do popunjavanja upisne kvote. Uplatom 10% školarine i potpisivanjem predugovora kandidatima se garantuje mesto za upis na Akademiju za diplomatiju i bezbednost.

Na osnovu rezultata prijemnog ispita i uspeha iz srednje škole objaviće se konačna rang lista na sajtu Akademije za diplomatiju i bezbednost.

Prijava kandidata može se vršiti i putem mail-a: office@academyofdiplomacy.net

Sve informacije možete dobiti na tel: 011/2620-186, 2620-354, ili na adresi: Travnička 2, Beograd.

Preuzmite pdf

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom