Student info

Religija i politika, podela po grupama: Popravni kolokvijumi

Obaveštavaju se studenti prve godine osnovnih akademskih studija da će se popravni kolokvijumi (prvi i drugi) iz predmeta Religija i politika održati 21.05.2024. godine sa početkom u 13:00h, u Amfiteatru.

Na popravni kolokvijum mogu izaći studenti koji do sada nisu izlazili ni na prvi ni na drugi kolokvijum kao i studenti koji su izlazili a nisu položili. Кolokvijum nije obavezan i nije uslov za izlazak na ispit, ali je, u skladu sa bolonjskim sistemom studija, oslobađajućeg karaktera, što znači da će studenti koji uspešno polože kolokvijum biti oslobođeni tog dela gradiva na ispitu.

Studenti sa neparnim brojem indeksa (npr 001/23) popravni kolokvijum polažu od 13:00h, a studenti sa parnim brojem indeksa (npr 002/23) popravni kolokvijum polažu od 14:00h.

Saradnik u nastavi

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom