Student info

Engleski jezik: Termini polaganja popravnih kolokvijuma i ispita

Poštovane koleginice i kolege,

 

U nastavku se nalazi izmenjen raspored polaganja usmenih ispita, kao i termin za popravne kolokvijume iz zimskog semestra ili prethodne školske godine (kao i obično, prijavljivaćete se preko Google Classroom, nedelju dana pre kolokvijuma).

 

S poštovanjem,

Mina Suknović

 

Svi kolokvijumi iz zimskog semestra ili prethodne školske godine: 30.05. u 9h

 

Ispiti:

EJ 1 12.06. u 9.30h

EJ 2 12.06. u 10h

EJ 3 05.06. u 9.30h

EJ 4 05.06. u 10h

EJ 5 (obe grupe) 07.06. u 13h

EJ 6 (1) 06.06. u 9.30h

EJ 6 (2) 06.06. u 12.30h

EJ 7 (obe grupe) 07.06. u 13h

EJ 8 (1) 07.06. u 9.30h

EJ 8 (2) 07.06. u 11.30h

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom