Raspored ispita

Julski ispitni rok za školsku 2023/2024: Termini ispita

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Julski rok za školsku 2023/2024. od 24.06-05.07.2024. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 28.06.2024. u 10
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 26.06.2024. u 10
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Mihajlo Vucic 27.06.2024. u 10[1]
Italijanski jezik 1, 2 Doc dr Snezana Detar 24.06.2024. u 12h *
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 03.07.2024. u 10
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 03.07.2024. u 10
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 03.07.2024. u 10
Engleski jezik 1, 2 Doc. dr Katarina Smakic 03.07.2024. u 10
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 05.07.2024. u 12
Sociologija/Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 25.06.2024. u 10[2]
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 04.07.2024. u 10
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Marija Đorić 01.07.2024. u 10[3]
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Randjelovic 24.06.2024. u 10
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 25.06.2024. u 10[4]
Religija i politika Prof. dr Zoran Milosevic 02.07.2024. u 10
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 01.07.2024. u 10[5]
Istorija diplomatije Prof. dr Momcilo Pavlovic 01.07.2024. u 10

….

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Milica Boskovic 28.06.2024. u 10[6]
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 26.06.2024. u 11.30
Međunarodno javno pravo Prof. dr Mihajlo Vucic 27.06.2024. u 11[7]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 03.07.2024. u 11.30
Engleski jezik 3, 4 Natasa Kankaras 03.07.2024. u 10
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Randjelović 24.06.2024. u 11
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 01.07.2024. u 10
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Mihajlo Vucic 24.06.2024. u 10[8]
Politička propaganda Prof.dr Mihajlo Manić 02.07.2024. u 10
Savremene političke teorije Prof.dr Marija Đorić 05.07.2024. u 10

….

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 01.07.2024. u 10
Ples Božidar Mihailović 04.07.2024. u 10
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 26.06.2024. u 10
Protokol mr Vojislav Glišić 25.06.2024. u 10
Spoljna politika Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 04.07.2024. u 11[9]
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 03.07.2024. u 13
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 27.06.2024. u 10
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Mikhail Lobanov 02.07.2024. u 10
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 05.07.2024. u 13
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 01.07.2024. u 11.30
Streljaštvo Marjan Džonić/

Aleksandar Rašković

05.07.2024. u 10
Globalizacija Prof. dr Dušan Proroković 01.07.2024. u 13
Teorija konflikta Prof. dr Dejan Labovic 05.07.2024. u 10
Logika komuniciranja Prof. dr Mihajlo Manic 24.06.2024. u 10
Analitika podataka Prof. dr Dragan Randjelovic 24.06.2024. u 11
Medjunarodni odnosi Prof. dr Mikhail Lobanov 03.07.2024. u 10
Interkulturna komunikacija Doc. dr Nikola Mladjenovic 28.06.2024. u 10
Industrijska spijunaza Prof. dr Milica Boskovic 28.06.2024. u 10

…. 

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 25.06.2024. u 10
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 28.06.2024. u 11
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 27.06.2024. u 11
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 03.07.2024. u 14
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 27.06.2024. u 12
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 01.07.2024. u 12
Politika bezbednosti Doc. dr Gordana Misev 02.07.2024. u 10[10]
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 24.06.2024. u 10
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 04.07.2024. u 10
Teorija odlucivanja Prof. dr Dragan Randjelović 24.06.2024. u 12

 

…. 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 27.06.2024. u 10
Medjunarodne organizacije Prof. dr Radojica Lazić 27.06.2024. u 10[11]
Protokol mr Vojislav Glišić 25.06.2024. u 10
Metodologija politickih nauka Prof. dr Mihajlo Manic 24.06.2024. u 11
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 01.07.2024. u 12
Civilna bezbednost Prof. dr Zarko Brakovic 05.07.2024. u 11
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 28.06.2024. u 10
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 01.07.2024. u 11.30
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 02.07.2024. u 12
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Mihajlo Vučić 27.06.2024. u 11[12]
Ekonomska diplomatija Prof. dr Mikhail Lobanov 02.07.2024. u 11

….

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 24.06.2024. u 13
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 28.06.2024. u 12
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 26.06.2024. u 11
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Mikhail Lobanov 03.07.2024. u 11
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 24.06.2024. u 13
Finansijska forenzika i bezbednost Prof. dr Mikhail Lobanov 02.07.2024. u 10
Upravljanje promenama Doc. dr Goran Dzafic 25.06.2024. u 10
Bezbednost, liderstvo i drustvo Doc. dr Zarko Brakovic 01.07.2024. u 10
Tehnicko-tehnoloski akcidenti Prof. dr Dejan Labovic 05.07.2024. u 10
Industrijska spijunaza Prof. dr Milica Bošković 28.06.2024. u 11.30

….

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 28.06.2024. u 11.30
Civilna bezbednost Prof. dr Zarko Brakovic 05.07.2024. u 11
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manic 01.07.2024. u 10
Javna uprava Doc. dr Goran Dzafic 25.06.2024. u 10
Fizičko-tehnička zaštita Prof.dr Milica Bošković 26.06.2024. u 12
Kadrovska politika korporativne bezbednosti Doc. dr Goran Dzafic 25.06.2024. u 10

 

[1] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Jelene Lopicic Jancic ispit polažu kod prof.dr Mihajla Vucica.

[2] Sociologiju polazu studenti po starom nastavnom program, Sociologiju politike polažu student po novom nastavnom program.

[3] Studenti koji su slušali nastavu kod prof.dr Leonasa Tolvaišisa ispit polažu kod prof. dr Marije Đorić.

[4] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Leonasa Tolvaišisa, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica.

[5] Studenti koji su predmet slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Branka Nadoveze predmet polazu kod istog nastavnika.

[6] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Dragana Koleva ispit polažu kod prof. dr Milice Boskovic.

[7] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Jelene Lopicic Jancic ispit polažu kod prof.dr Mihajla Vucica.

[8] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Jelene Lopicic Jancic ispit polažu kod prof.dr Mihajla Vucica.

[9] Studenti koji su slusali predavanja kod predmetnog nastavnika prof. dr Dragana Koleva predmet polazu kod doc. dr Danijele Bjelje.

[10] Studenti koji su predavanja slusali kod predmetnog nastavika doc. dr Steve Ivetica ispit polazu kod predmetnog nastavnika doc. dr Gordane Misev.

[11] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika prof.dr Leonasa Tolvaišisa, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika prof.dr Radojice Lazića.

[12] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Jelene Lopicic Jancic ispit polažu kod prof.dr Mihajla Vucica.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom