Raspored ispita

Junski ispitni rok za školsku 2023/2024: Termini ispita

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Junski rok za školsku 2023/2024. od 29.05-19.06.2024. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 11.06.2024. u 10
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 14.06.2024. u 10
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Mihajlo Vučić 07.06.2024. u 10[1]
Italijanski jezik 1, 2 Doc dr Snezana Detar 03.06.2024. u 12h *
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 05.06.2024. u 10
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 05.06.2024. u 10
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 06.06.2024. u 10
Engleski jezik 1, 2 Doc. dr Katarina Šmakić 06.06.2024. u 10
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 31.05.2024. u 10
Sociologija/Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 04.06.2024. u 10[2]
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 13.06.2024. u 10
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Marija Đorić 19.06.2024. u 10[3]
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Randjelovic 29.05.2024. u 10
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 30.05.2024. u 10[4]
Religija i politika Prof. dr Zoran Milosevic 18.06.2024. u 10
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 10.06.2024. u 10[5]
Istorija diplomatije Prof. dr Momcilo Pavlovic 10.06.2024. u 10

…. 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Milica Boskovic 11.06.2024. u 10[6]
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 14.06.2024. u 11.30
Međunarodno javno pravo Prof. dr Mihajlo Vucic 07.06.2024. u 11[7]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 06.06.2024. u 11.30
Engleski jezik 3, 4 Natasa Kankaras 10.06.2024. u 10
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Randjelović 29.05.2024. u 11
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 30.05.2024. u 10.30
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Mihajlo Vucic 31.05.2024. u 10[8]
Politička propaganda Prof.dr Mihajlo Manić 17.06.2024. u 10
Savremene političke teorije Prof.dr Marija Đorić 19.06.2024. u 13

…. 

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 13.06.2024. u 10
Ples Božidar Mihailović 30.05.2024. u 10
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 18.06.2024. u 10
Protokol mr Vojislav Glišić 29.05.2024. u 10
Spoljna politika Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 30.05.2024. u 11[9]
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 06.06.2024. u 13
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 12.06.2024. u 10
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Mikhail Lobanov 07.06.2024. u 10
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 10.06.2024. u 13
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 03.06.2024. u 10
Streljaštvo Marjan Džonić/

Aleksandar Rašković

04.06.2024. u 10
Globalizacija Prof. dr Dušan Proroković 17.06.2024. u 13
Teorija konflikta Prof. dr Dejan Labovic 10.06.2024. u 10
Logika komuniciranja Prof. dr Mihajlo Manic 11.06.2024. u 10
Analitika podataka Prof. dr Dragan Randjelovic 29.05.2024. u 11
Medjunarodni odnosi Prof. dr Mikhail Lobanov 31.05.2024. u 10
Interkulturna komunikacija Doc. dr Nikola Mladjenovic 05.06.2024. u 10
Industrijska spijunaza Prof. dr Milica Boskovic 05.06.2024. u 10

….

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 14.06.2024. u 10
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 05.06.2024. u 11
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 19.06.2024. u 11
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 06.06.2024. u 14
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 13.06.2024. u 12
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 10.06.2024. u 12
Politika bezbednosti Doc. dr Gordana Mišev 31.05.2024. u 10 * [10]
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 17.06.2024. u 10
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 12.06.2024. u 10
Teorija odlucivanja Prof. dr Dragan Randjelović 29.05.2024. u 12

 

 

….

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 12.06.2024. u 10
Medjunarodne organizacije Prof. dr Radojica Lazić 12.06.2024. u 10[11]
Protokol mr Vojislav Glišić 29.05.2024. u 10
Metodologija politickih nauka Prof. dr Mihajlo Manic 30.05.2024. u 10
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 17.06.2024. u 12
Civilna bezbednost Prof. dr Zarko Brakovic 13.06.2024. u 11
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 05.06.2024. u 10
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 14.06.2024. u 10
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 03.06.2024. u 12
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Mihajlo Vučić 31.05.2024. u 11[12]
Ekonomska diplomatija Prof. dr Mikhail Lobanov 07.06.2024. u 11

 

…. 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 29.05.2024. u 13
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 11.06.2024. u 12
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 11.06.2024. u 11
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Mikhail Lobanov 07.06.2024. u 11
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 29.05.2024. u 13
Finansijska forenzika i bezbednost Prof. dr Mikhail Lobanov 17.06.2024. u 10
Upravljanje promenama Doc. dr Goran Dzafic 14.06.2024. u 10
Bezbednost, liderstvo i drustvo Doc. dr Zarko Brakovic 03.06.2024. u 10
Tehnicko-tehnoloski akcidenti Prof. dr Dejan Labovic 31.05.2024. u 10
Industrijska spijunaza Prof. dr Milica Bošković 05.06.2024. u 11.30

….

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 05.06.2024. u 11.30
Civilna bezbednost Prof. dr Zarko Brakovic 13.06.2024. u 11
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manic 19.06.2024. u 10
Javna uprava Doc. dr Goran Dzafic 14.06.2024. u 10
Fizičko-tehnička zaštita Prof.dr Milica Bošković 11.06.2024. u 12
Kadrovska politika korporativne bezbednosti Doc. dr Goran Dzafic 14.06.2024. u 10

 

[1] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Jelene Lopicic Jancic ispit polažu kod prof.dr Mihajla Vucica.

[2] Sociologiju polazu studenti po starom nastavnom program, Sociologiju politike polažu student po novom nastavnom program.

[3] Studenti koji su slušali nastavu kod prof.dr Leonasa Tolvaišisa ispit polažu kod prof. dr Marije Đorić.

[4] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Leonasa Tolvaišisa, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica.

[5] Studenti koji su predmet slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Branka Nadoveze predmet polazu kod istog nastavnika.

[6] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Dragana Koleva ispit polažu kod prof. dr Milice Boskovic.

[7] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Jelene Lopicic Jancic ispit polažu kod prof.dr Mihajla Vucica.

[8] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Jelene Lopicic Jancic ispit polažu kod prof.dr Mihajla Vucica.

[9] Studenti koji su slusali predavanja kod predmetnog nastavnika prof. dr Dragana Koleva predmet polazu kod doc. dr Danijele Bjelje.

[10] Studenti koji su predavanja slusali kod predmetnog nastavika doc. dr Steve Ivetica ispit polazu kod predmetnog nastavnika doc. dr Gordane Misev.

[11] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika prof.dr Leonasa Tolvaišisa, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika prof.dr Radojice Lazića.

[12] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Jelene Lopicic Jancic ispit polažu kod prof.dr Mihajla Vucica.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom