Vesti

Predavanje ambasadora Republike Finske, Nj. E. g. Niklasa Lindkvista: Finska i novo bezbednosno okruženje Evrope

U sredu 06.03.2024. godine na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, održano je gostujuće predavanje ambasadora Republike Finske, Nj. E. g. Niklasa Lindkvista, na temu „Finska i novo bezbednosno okruženje Evrope“.
Pre predavanja, ambasador je imao susret sa dekanom fakulteta, prof. dr Radojicom Lazićem gde su obavili kratku razmenu stavova i informacija. Dekan je izrazio zadovoljstvo što je ambasador imao želju da poseti naš Fakultet i podeli svoje bogato iskustvo i znanje sa studentima.
U svom predavanju, ambasador je detaljno analizirao bezbednosne izazove koji se tiču Finske i Evrope, posebno ističući dinamiku savremenih pretnji i potrebu za međunarodnom saradnjom u njihovom suzbijanju. Naglasak je stavljen na ulogu Finske kao nove članice NATO pakta, čime se otvaraju nove perspektive za saradnju i jačanje bezbednosti u regionu.
Jedno od klučnih pitanja koja je ambasador istakao bila je uloga Finske u očuvanju mira i stabilnosti, s posebnim osvrtom na njen doprinos NATO savezu. Govorio je o političkim strategijama koje Finska primenjuje kako bi ojačala svoju bezbednosnu poziciju i doprinela širom evropskom kontinuitetu mira.
Ambasador je takođe podelio uvid u specifičnosti finske diplomatije, ističući njihovu predanost multilateralnoj saradnji, dijalogu i rešavanju sukoba putem mirnih pregovora. Njegovo predavanje bilo je obogaćeno konkretnim primerima iz prakse, što je omogućilo prisutnima da bolje razumeju složenost savremenih izazova sa kojima se suočavaju evropske države.
Želimo izraziti svoju zahvalnost ambasadi Republike Finske i ambasadoru Niklasu Lindkvistu na njegovoj predanosti i vremenu koje je posvetio našim studentima.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom