Raspored ispita

Aprilski ispitni rok za školsku 2023/2024: Termini ispita (sa izmenama)

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski ispitni rok za školsku 2023/2024. od 17.04.-30.04.2024. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 18.04.2024. u 09h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 23.04.2024. u 12h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Mihajlo Vučić 26.04.2024. u 12h *
Italijanski jezik 1, 2 Doc. dr Snežana Detar Jevđović 29.04.2024. u 10h *
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 24.04.2024.[1]
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 24.04.2024.[2]
Engleski jezik 1 Mina Suknović 22.04.2024. u 9h * [3]
Engleski jezik 2 Mina Suknović 22.04.2024. u 12h * [3]
Engleski jezik 1, 2 Doc. dr Katarina Šmakić 18.04.2024. u 13h * [4]
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 19.04.2024. u 09h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 25.04.2024. u 10h[5]
Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 25.04.2024. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 19.04.2024. u 09h
Osnove politike i savremeni politički sistemi dr Marija Đorić 22.04.2024. u 12h
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Ranđelović 30.04.2024. u 13h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 24.04.2024. u 13:30h[6]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 17.04.2024. u 13h

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Milica Bošković 23.04.2024. u 09h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 18.04.2024. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Mihajlo Vučić 19.04.2024. u 09h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 17.04.2024. u 13h * [7]
Engleski jezik 3 Mina Suknović 22.04.2024. u 12:30h * [8]
Engleski jezik 4 Mina Suknović 22.04.2024. u 14h * [8]
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 30.04.2024. u 14h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 24.04.2024. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 24.04.2024. u 12h[9]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 17.04.2024. u 10h[10]
Krivicno pravo (opsti i posebni deo) Prof. dr Mihajlo Vučić 25.04.2024. u 10h
Savreme političke teorije Prof. dr Marija Đorić 22.04.2024. u 12h *
Politicka propaganda Prof. dr Mihajlo Manić 26.04.2024. u 10h

III GODINA

PREDMET

PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Prof. dr Žarko Braković 19.04.2024. u 10h
Ples Božidar Mihailović 25.04.2024. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 18.04.2024. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 17.04.2024. u 11h
Spoljna politika Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 22.04.2024. u 10h
Engleski jezik 5 (1) Mina Suknovic 24.04.2024. 12:30h * [11]
Engleski jezik 5 (2) Mina Suknovic 24.04.2024. 13:30h * [11]
Engleski jezik 6 (1 i 2) Mina Suknovic 24.04.2024. 14:30h * [11]
Bezbednosno-obaveštajne službe Prof. dr Radojica Lazic 24.04.2024. u 12h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Mikhail Lobanov 26.04.2024. u 09h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 22.04.2024. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 25.04.2024. u 11h
Globalizacija Prof. dr Dušan Proroković 29.04.2024. u 13h
Streljaštvo Marjan Džonić, Aleksandar Rašković 25.04.2024. u 14h
Teorija konflikta Prof. dr Dejan Labović 19.04.2024. u 09h
Analitika podataka Prof. dr Dragan Ranđelović 30.04.2024. u 14h
Logika komuniciranja Prof. dr Mihajlo Manić 17.04.2024. u 11h
Medjunarodni odnosi Prof. dr Mikhail Lobanov 23.04.2024. u 10h
Interkulturna komunikacija Doc. dr Nikola Mlađenović  
Industrijska spijunaza Prof. dr Milica Boskovic  

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 23.04.2024. u 10h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 22.04.2024. u 09h
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 25.04.2024. u 12h
Engleski jezik 7 (1) Mina Suknović 26.04.2024. u 12:30h * [12]
Engleski jezik 7 (2) Mina Suknović 26.04.2024. u 13:30h * [12]
Engleski jezik 8 (1 i 2) Mina Suknović 26.04.2024. u 14:30h * [12]
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 19.04.2024. u 11h
Uporedni politicki sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 18.04.2024. u 09h
Politika bezbednosti Doc. dr Gordana Misev 22.04.2024. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 24.04.2024. u 13h
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 17.04.2024. u 12h
Teorija odlucivanja Prof. dr Dragan Randjelović 30.04.2024. u 15h

 

 MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazic 17.04.2024. u 10h
Međunarodne organizacije Predmetni nastavnik 25.04.2024. u 10h
Protokol mr Vojislav Glisic 17.04.2024. u 11h
Metodologija politickih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 26.04.2024. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 22.04.2024. u 13h
Civilna bezbednost Prof. dr Žarko Braković 26.04.2024. u 11h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 22.04.2024. u 09h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 22.04.2024. u 09h
Politicko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 18.04.2024. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Mihajlo Vučić 25.04.2024. u 09h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Mikhail Lobanov 23.04.2024. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 30.04.2024. u 15h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 24.04.2024. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 24.04.2024. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Mikhail Lobanov 26.04.2024. u 11h
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 30.04.2024. u 15h
Tehnicko-tehnoloski akcidenti Prof. dr Dejan Labović 22.04.2024. u 10h
Bezbednost, liderstvo i drustvo Prof. dr Žarko Braković 23.04.2024. u 10h
Finansijska forenzika i bebzednost Prof. dr Mikhail Lobanov 26.04.2024. u 13h
Upravljanje promenama Doc. dr Goran Džafić 19.04.2024. u 10h
Industrijska spijunaza Prof.dr Milica Bošković 25.04.2024. u 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 25.04.2024. u 12h
Civilna bezbednost Prof. dr Žarko Braković 23.04.2024. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 26.04.2024. u 10h
Javna uprava Prof. dr Aleksandar Damnjanović 19.04.2024. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 24.04.2024. u 12h
Kadrovska politika korporativne bezbednosti Doc. dr Goran Džafić 19.04.2024. u 11h

 

[1] Predmetni nastavnik ce naknadno objaviti satnicu ispita.

[2] Predmetni nastavnik ce naknadno objaviti satnicu ispita.

[3] Predmetni nastavnik ce naknadno objaviti satnicu ispita.

[4] Predmetni nastavnik ce naknadno objaviti satnicu ispita.

[5] Sociologiju polazu studenti po starom nastavnom programu.

[6] Studenti koji su slušali nastavu kod prof. dr Leonasa Tolvaišisa ispit polažu kod prof. dr Mihajla Manića.

[7] Predmetni nastavnik ce naknadno objaviti satnicu ispita.

[8] Predmetni nastavnik ce naknadno objaviti satnicu ispita.

[9]  Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Leonasa Tolvaišisa, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica.

[10] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Istorija diplomatije slusali na II godini OAS, kod predmetnog nastavnika prof. dr Branka Nadoveze.

[11] Predmetni nastavnik ce naknadno objaviti satnicu ispita.

[12] Predmetni nastavnik ce naknadno objaviti satnicu ispita.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom