Raspored ispita

Januarski ispitni rok školske 2023/2024. (* sa izmenama)

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2023/2024. od 15.01-09.02.2024. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 05.02.2024. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 19.01.2024. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Jelena Lopicic – Jančić 26.01.2024. u 10h[1]
Italijanski jezik 1, 2 dr Snežana Detar Jevđović 22.01.2024. u 12h *
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 24.01.2024. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 24.01.2024. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 31.01.2024. u 09h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 29.01.2024. u 10h[2]
Engleski jezik 1, 2 Doc. dr Katarina Šmakić 07.02.2024. u 10h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 02.02.2024. u 11h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 30.01.2024. u 10h[3]
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 09.02.2024. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Marija Đorić 17.01.2024. u 10h
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Ranđelović 15.01.2024. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 18.01.2024. u 10h
Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 23.01.2024. u 10h[4]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 01.02.2024. u 12h

 

II GODINA[5]

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Milica Bošković 26.01.2024. u 10h[6]
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 19.01.2024. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić – Jančić 07.02.2024. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 29.01.2024.  u 12h[7]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 31.01.2024. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 15.01.2024. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 24.01.2024. u 10h
Krivicno pravo (opsti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić – Jančić 09.02.2024. u 10h
Savremene politicke teorije Prof. dr Marija Đorić 17.01.2024. u 11:30h
Politička propaganda Prof. dr Mihajlo Manić 22.01.2024. u 10h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Prof. dr Žarko Braković 24.01.2024. u 11h
Ples Božidar Mihailović 17.01.2024. u 12h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 17.01.2024. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 23.01.2024. u 11h
Spoljna politika Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 19.01.2024. u 12:30h *
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 31.01.2024. u 11h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 02.02.2024. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Mikhail Lobanov 09.02.2024. u 10h[8]
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 05.02.2024. u 12h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 29.01.2024. u 11h
Globalizacija Prof. dr Dušan Proroković 22.01.2024. u 13h
Streljastvo Marjan Džonić

Aleksandar Rašković

26.01.2024. u 10h
Teorija konflikata Prof. dr Dejan Labović 01.02.2024. u 12h
Logika komuniciranja Prof. dr Mihajlo Manić 25.01.2024. u 10h
Analitika podataka Prof. dr Dragan Ranđelović 15.01.2024. u 12h
Medjunarodni odnosi Doc. dr Mikhail Lobanov 06.02.2024. u 10h
Interkulturna komunikacija Doc. dr Nikola Mlađenović  
Etnopolitika Predmetni nastavnik  
Industrijska spijunaza Prof. dr Milica Bošković 16.01.2024. u 10h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 29.01.2024. u 10h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mlađenović 30.01.2024. u 11h
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 31.01.2024. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 31.01.2024. u 12h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 09.02.2024. u 12h
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 08.02.2024. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 18.01.2024. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 01.02.2024. u 10h
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 05.02.2024. u 10h
Teorija odlucivanja Prof. dr Dragan Ranđelović 15.01.2024. u 12h
Strateski menadzment ljudskih resursa Predmetni nastavnik  

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA[9]

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 02.02.2024. u 11h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 07.02.2024. u 12h
Međunarodne organizacije Predmetni nastavnik  
Protokol mr Vojislav Glišić 23.01.2024. u 10h
Metodologija politickih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 24.01.2024. u 11h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 05.02.2024. u 12h
Ekonomska diplomatija Doc. dr Mikhail Lobanov 06.02.2024. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Žarko Braković 19.01.2024. u 10h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 30.01.2024. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 29.01.2024. u 11h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 18.01.2024. u 12h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA[10]

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 15.01.2024. u 13h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 08.02.2024. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 26.01.2024. u 12h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Mikhail Lobanov 25.01.2024. u 11h
Visoko tehnološki kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 15.01.2024. u 13h
Tehničko-tehnološki akcidenti Prof. dr Dejan Labović 02.02.2024. u 10h
Bezbednost, liderstvo i društvo Prof. dr Zarko Brakovic 24.01.2024. u 10h
Finansijska forenzika i bezbednost Doc. dr Mikhail Lobanov 23.01.2024. u 11h
Upravljanje promenama Predmetni nastavnik  
Industrijska špijunaža Prof. dr Milica Bošković 29.01.2024. u 10h
Ekološka bezbednost Predmetni nastavnik  
Korporativno upravljanje i bezbednost Predmetni nastavnik  

II GODINA[11]

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 05.02.2024. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Žarko Braković 19.01.2024. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 24.01.2024. u 11h
Javna uprava Doc. dr Goran Džafić 15.01.2024. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 18.01.2024. u 10h
Bezbednosne veštine Predmetni nastavnik  
Korporativna bezbednost i mediji Predmetni nastavnik  
Kadrovska politika korporativne bezbednosti Predmetni nastavnik  

 

[1] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof.dr Slobodana Simovića ispit polažu kod prof.dr Jelene Lopičić Jančić.

[2] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[3] Sociologiju politike polazu studenti po starom  nastavnom programu.

[4] Sociologiju politike polazu studenti po novom nastavnom programu.

[5] Studenti starijih godina predmete, koji se ne nalaze na rasporedu, ispite polazu u terminima zakazanim na godinama po novom nastavnom planu i programu ili u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

[6] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof.dr Slobodana Simovića ispit polažu kod prof.dr Dragana Koleva.

[7]  Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[8] Studenti koji su slusali nastavu kod prof. dr Gordane Mrdak ispit polazu kod doc. dr Mikhaila Lobanova.

[9] Studenti starijih godina predmete, koji se ne nalaze na rasporedu, ispite polazu u terminima zakazanim na godinama po novom nastavnom planu i programu ili u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

[10] Studenti starijih godina predmete, koji se ne nalaze na rasporedu, ispite polazu u terminima zakazanim na godinama po novom nastavnom planu i programu ili u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

[11] Studenti starijih godina predmete, koji se ne nalaze na rasporedu, ispite polazu u terminima zakazanim na godinama po novom nastavnom planu i programu ili u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom