Raspored ispita

Apsolventski ispitni rok: Novembar

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Novembarski apsolventski rok za školsku 2023/2024. od 27.11. – 01.12.2023. godine

 

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 28.11.2023. u 10,00h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 29.11.2023. u 11.30h
Osnovi politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Marija Đorić 30.11.2023. u 10,00h
Španski jezik 2 Prof Hristina Filipović 29.11.2023. u 10,30h

II GODINA 

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 28.11.2023. u 10,00h
Krivično pravo – poseban deo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 27.11.2023. u 09,00h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 28.11.2023. u 10,00h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 30.11.2023. u 10,00h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 27.11.2023. u 12,00h
Engleski jezik 4,5 Prof. Nataša Kankaraš 01.12.2023. u 11,30h
Medjunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 27.11.2023. u 09,00h

 

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Spoljna politika Srbije Prof.dr Dragan Kolev 29.11.2023. u 11,30h
Krizni menadžment Prof.dr Žarko Braković 30.11.2023. u 10,00h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 29.11.2023. u 11,30h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 28.11.2023. u 10,00h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof.dr Radojica Lazić 28.11.2023. u 12,00h
Medjunarodni ekonomski odnosi Prof.dr Gordana Mrdak 27.11.2023. u 09,00h
Geopolitika Prof.dr Dušan Proroković 27.11.2023. u 14,00h
Engleski jezik 5,6 Prof.dr Mina Suknović 30.11.2023. u 12,30h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Uporedni politički sistemi Prof.dr Branko Nadoveza 27.11.2023. u 12,00h
Engleski jezik 7,8 Prof. dr Mina Suknović 30.11.2023. u 12,30h
Politika bezbednosti Prof.dr Stevo Ivetić 30.11.2023. u 10,00h
Savremena politička istorija Prof.dr Branko Nadoveza 27.11.2023. u 12,00h
Strategija nacionalne bezbednosti Prof.dr Radojica Lazić 28.11.2023. u 12,00h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 28.11.2023. u 10,00h

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom