Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok II za školsku 2022/2023.

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok II za školsku 2022/2023. od 25.09-06.10.2023. godine

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Osnovi bezbednosti

Prof. dr Milica Bošković

02.10.2023. u 10h

Osnovi diplomatije

Doc. dr Danijela Bjelja

25.09.2023. u 10h

Osnovi prava sa ustavnim pravom

Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic

27.09.2023. u 11h

Italijanski jezik 1, 2

Marina Milovanović

04.10.2023. u 10h

Nemački jezik 1, 2

Aleksandra Begović

04.10.2023. u 10h

Španski jezik 1, 2

Hristina Filipovic

04.10.2023. u 10h

Engleski jezik 1, 2

Mina Suknovic

05.10.2023. u 10h

Engleski jezik 1, 2

Natasa Kankaras

28.09.20223. u 10h

Sistemi bezbednosti

Prof. dr Dejan Labović

06.10.2023. u 11h

Sociologija

Prof. dr Mihajlo Manić

26.09.2023. u 10h

Evropski odnosi i EU

Prof. dr Mihajlo Vučić

03.10.2023. u 10h

Osnove politike i savremeni politički sistemi

Prof. dr Marija Djoric

29.09.2023. u 10h

Informatika u diplomatiji

Prof. dr Dragan Randjelovic

06.10.2023. u 10h

Religija i politika

Prof. dr Mihajlo Manić

02.10.2023. u 10h

Sociologija politike

Prof. dr Mihajlo Manić

26.09.2023. u 10h

Istorija diplomatije

Prof. dr Branko Nadoveza

04.10.2023. u 12h

..

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Međunarodna bezbednost

Prof. dr Milica Boskovic

27.09.2023. u 11h

Politički sistem Srbije

Doc. dr Danijela Bjelja

25.09.2023. u 11:30h

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic

26.09.2023. u 12h

Engleski jezik 3, 4

Natasa Kankaras

28.09.2023.  u 10h

Engleski jezik 3, 4

Mina Suknovic

05.10.2023. u 10h

Zaštita i bezbednost informacija

Prof. dr Dragan Ranđelović

06.10.2023. u 11h

Metodologija političkih nauka

Prof. dr Mihajlo Manić

02.10.2023. u 12h

Religija i politika

Prof. dr Mihajlo Manić

02.10.2023. u 10h

Istorija diplomatije

Prof. dr Branko Nadoveza

04.10.2023. u 12h

Krivicno pravo (opsti i posebni deo)

Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic

28.09.2023. u 10h

Savremene politicke teorije

Prof. dr Marija Đorić

06.10.2023. u 10h

Politicka propaganda

Prof. dr Mihajlo Manic

03.10.2023. u 10h

..

III GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Krizni menadžment

Prof. dr Zarko Brakovic

06.10.2023. u 10h

Ples

Božidar Mihailović

05.10.2023. u 10h

Debata

Doc. dr Danijela Bjelja

25.09.2023. u 11h

Protokol

mr Vojislav Glišić

03.10.2023. u 10h

Spoljna politika Srbije

Prof. dr Dragan Kolev

29.09.2023. u 10h

Engleski jezik 5, 6

Mina Suknovic

05.10.2023. u 11h

Obaveštajno-bezbednosne službe

Prof. dr Radojica Lazic

04.10.2023. u 10h

Međunarodni ekonomski odnosi

Prof. dr Gordana Mrdak

28.09.2023. u 10h

Geopolitika

prof. dr Dušan Proroković

02.10.2023. u 13h

Psihologija pokreta

Prof. dr Mihajlo Manić

26.09.2023. u 10h

..

IV GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Obavestajni rad u diplomatiji

Prof. dr Radojica Lazić

25.09.2023. u 10h

Komunikologija

Doc. dr Nikola Mladjenovic

27.09.2023. u 10h

Vojna diplomatija

Prof. dr Radojica Lazić

28.09.2023. u 10h

Engleski jezik 7, 8

Mina Suknović

05.10.2023. u 12h

Studije EU

Prof. dr Mihajlo Vučić

03.10.2023. u 11:30h

Uporedni politicki sistem

Prof. dr Branko Nadoveza

04.10.2023. u 12h

Politika bezbednosti

Doc. dr Stevo Ivetić

26.09.2023. u 10h

Savremena politička istorija

Prof. dr Branko Nadoveza

04.10.2023. u 12h

Strategije nacionalne bezbednosti

Prof. dr Radojica Lazić

02.10.2023. u 10h

Teorija odlucivanja

Prof. dr Dragan Randjelović

06.10.2023. u 12h

..

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Savremena ekonomija

Prof. dr Gordana Mrdak

29.09.2023. u 10h

Politika bezbednosti

Doc. dr Stevo Ivetić

26.09.2023. u 10h

Savremena politička istorija

Prof. dr Branko Nadoveza

04.10.2023. u 12h

Uporedni politički sistemi

Prof. dr Branko Nadoveza

04.10.2023. u 12h

Engleski jezik 7, 8

Mina Suknovic

05.10.2023. u 12h

Komunikologija

Prof. dr Mihajlo Manić

25.10.2023. u 12h

Studije EU

Prof. dr Mihajlo Vučić

03.10.2023. u 12h

Strategije bezbednosti

Prof. dr Dušan Proroković

02.10.2023. u 13h

Komunikologija

Doc. dr Nikola Mladjenovic

27.09.2023. u 10h

Menadzment nacionalne bezbednosti

Prof. dr Radojica Lazic

25.09.2023. u 10h

Medjunarodne organizacije

Prof. dr Radojica Lazic

29.09.2023. u 10h

Protokol

mr Vojislav Glisic

03.09.2023. u 10h

Metodologija politickih nauka

Prof. dr Dragan Kolev

29.09.2023. u 11h

Geopolitika Balkana

Prof. dr Dusan Prorokovic

02.10.2023. u 13h

Civilna bezbednost

Prof. dr Dragan Kolev

06.10.2023. u 10h

Kultura i medjunarodni odnosi

Doc. dr Nikola Mladjenovic

27.09.2023. u 10h

Sistem bezbednosti Srbije

Prof. dr Radojica Lazic

28.09.2023. u 10h

Politicko nasilje

Prof. dr Mihajlo Manic

04.10.2023. u 10h

Diplomatsko i konzularno pravo

Prof. dr Jelena Lopicic Jancic

26.09.2023. u 11h

..

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Metodologija političkih nauka

Prof. dr Dragan Kolev

29.09.2023. u 10h

Geopolitika Balkana

prof. dr Dušan Proroković

02.10.2023. u 13h

Protokol

mr Vojislav Glišić

03.10.2023. u 11h

Civilna bezbednost

Prof. dr Dragan Kolev

06.10.2023. u 10h

Političko nasilje

Prof. dr Mihajlo Manić

04.10.2023. u 10h

Sistemi bezbednosti Srbije

Prof. dr Dragan Kolev

29.09.2023. u 10h

Diplomatsko i konzularno pravo

Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic

28.09.2023. u 12h

Kultura i medjunarodni odnosi

Doc. dr Nikola Mladjenovic

27.09.2023. u 10h

Sistem bezbednosti Srbije

Prof. dr Radojica Lazic

28.09.2023. u 10h

Medjunarodno javno pravo

Prof. dr Jelena Lopicic Jancic

28.09.2023. u 12h

..

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Informaciona bezbednost

Prof. dr Dragan Ranđelović

06.10.2023. u 12h

Menadžment u korporativnoj bezbednosti

Prof. dr Milica Bošković

03.10.2023. u 10h

Teorija korporativne bezbednosti

Prof. dr Milica boskovic

27.09.2023. u 12h

Savremena ekonomija i bezbednost

Prof. dr Gordana Mrdak

29.09.2023. u 11h

Fizičko-tehnička zaštita

Prof. dr Milica Bošković

25.09.2023. u 10h

Mendžment u industrijskoj bezbednosti

Prof. dr Gordana Mrdak

29.09.2023. u 11h

Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost

Prof. dr Dragan Randjelovic

06.10.2023. u 12h

Tehnicko-tehnoloski akcidenti

Prof. dr Dejan Labovic

06.10.2023. u 10h

Bezbednost, liderstvo i drustvo

Doc. dr Zarko Brakovic

02.10.2023. u 11h

Finansijska forenzika i bebzednost

Prof. dr Gordana Mrdak

28.09.2023. u 11h

Upravljanje promenama

Prof. dr Aleksandar Damnjanovic

26.09.2023. u 10h

Industrijska spijunaza

Prof. dr Milica Boskovic

27.09.2023. u 12h

..

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Ugrožavanje korporativne bezbednosti

Prof. dr Milica Bošković

25.09.2023. u 10h

Savremeni sistemi korporativne bezbednosti

Prof. dr Milica Bošković

25.09.2023. u 10h

Civilna bezbednost

Prof. dr Dragan Kolev

06.10.2023. u 10h

Metodologija političkih nauka

Prof. dr Dragan Kolev

29.09.2023. u 11h

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom