Rezultati

Rezultati pismenog dela ispita – prof. dr Dragan Ranđelović

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Informatika u diplomatiji

održan 08.09.2023. godine

  1. Filip Vukajlović – 6 poena
  2. Jana Đuđić – 6 poena
  3. Luka Minić – 6 poena
  4. Sara Todorović – 6 poena

 

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Zaštita i bezbednost informacija

održan 08.09.2023. godine

  1. Andrijana Stojanović – 6 poena
  2. Anđela Vukadinović – 6 poena
  3. Noa Fišer – 6 poena

 

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Teorija odlučivanja

održan 08.09.2023. godine

  1. Ema Nadoški – 6 poena

Usmeni deo ispita iz svih predmeta biće održan 13.09.2023. godine sa početkom u 10h u kabinetu predmetnog nastavnika, prof.dr Dragana Ranđelovića.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom