Raspored ispita

Oktobarski I ispitni rok za školsku 2022/2023. od 11.09-22.09.2023. godine

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski I ispitni rok za školsku 2022/2023. od 11.09-22.09.2023. godine

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Osnovi bezbednosti

Prof. dr Milica Bošković

18.09.2023. u 10h

Osnovi diplomatije

Doc. dr Danijela Bjelja

11.09.2023. u 10h

Osnove politike i savremeni politički sistemi

Prof. dr Marija Đorić

15.09.2023. u 10h

Osnovi prava sa ustavnim pravom

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

13.09.2023. u 10h

Italijanski jezik 1, 2

Marina Milovanović

20.09.2023. u 10h

Nemački jezik 1, 2

Aleksandra Begović

20.09.2023. u 10h

Španski jezik 1, 2

Hristina Filipovic

20.09.2023. u 10h

Engleski jezik 1, 2

Mina Suknovic

21.09.2023. u 09h

Engleski jezik 1, 2

Natasa Kankaras

14.09.2023. u 10h

Sistemi bezbednosti

Prof. dr Dejan Labović

22.09.2023. u 10h

Sociologija

Prof. dr Mihajlo Manić

12.09.2023. u 10h

Evropski odnosi i EU

Prof. dr Mihajlo Vučić

19.09.2023. u 10h

Informatika u diplomatiji

Prof. dr Dragan Randjelovic

15.09.2023. u 10h

Religija i politika

Prof. dr Mihajlo Manić

15.09.2023. u 10h

Sociologija politike

Prof. dr Mihajlo Manić

12.09.2023. u 10h

Istorija diplomatije

Prof. dr Branko Nadoveza

20.09.2023. u 12h

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Međunarodna bezbednost

Prof. dr Dragan Kolev

13.09.2023. u 11h

Politički sistem Srbije

Doc. dr Danijela Bjelja

11.09.2023. u 11:30h

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

12.09.2023. u 10h

Engleski jezik 3, 4

Natasa Kankaras

14.09.2023. u 10h

Engleski jezik 3, 4

Mina Suknovic

21.09.2023. u 10h

Krivično pravo (opšti i posebni deo)

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

19.09.2023. u 10h

Zaštita i bezbednost informacija

Prof. dr Dragan Ranđelović

15.09.2023. u 11h

Metodologija političkih nauka

Prof. dr Mihajlo Manić

18.09.2023. u 10h

Istorija diplomatije

Prof. dr Branko Nadoveza

20.09.2023. u 12h

Religija i politika

Prof. dr Mihajlo Manić

15.09.2023. u 10h

Savremene politicke teorije

Prof. dr Marija Đorić

15.09.2023. u 11h

Politicka propaganda

Prof. dr Mihajlo Manic

22.09.2023. u 10h

III GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Krizni menadžment

Doc. dr Žarko Braković

22.09.2023. u 10h

Ples

Božidar Mihailović

21.09.2023. u 12h

Debata

Doc. dr Danijela Bjelja

11.09.2023. u 12:30h

Protokol

mr Vojislav Glišić

19.09.2023. u 10h

Spoljna politika Srbije

Prof. dr Dragan Kolev

15.09.2023. u 10h

Engleski jezik 5, 6

Mina Suknovic

21.09.2023. u 11h

Obaveštajno-bezbednosne službe

Prof. dr Radojica Lazic

20.09.2023. u 10h

Međunarodni ekonomski odnosi

Prof. dr Gordana Mrdak

14.09.2023. u 10h

Geopolitika

Prof. dr Dušan Proroković

18.09.2023. u 13h

Psihologija pokreta

Prof. dr Mihajlo Manić

12.09.2023. u 10h

Streljaštvo

Marjan Džonić/

Aleksandar Rašković

13.09.2023. u 10h

IV GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Obavestajni rad u diplomatiji

Prof. dr Radojica Lazić

11.09.2023. u 10h

Komunikologija

Doc. dr Nikola Mladjenovic

13.09.2023. u 10h

Vojna diplomatija

Prof. dr Radojica Lazić

14.09.2023. u 10h

Engleski jezik 7, 8

Mina Suknović

21.09.2023. u 12h

Studije EU

Prof. dr Mihajlo Vučić

19.09.2023. u 11:30h

Uporedni politicki sistem

Prof. dr Branko Nadoveza

20.09.2023. u 11h

Politika bezbednosti

Doc. dr Stevo Ivetić

12.09.2023. u 10h

Savremena politička istorija

Prof. dr Branko Nadoveza

20.09.2023. u 11h

Strategije nacionalne bezbednosti

Prof. dr Radojica Lazić

18.09.2023. u 10h

Teorija odlucivanja

Prof. dr Dragan Randjelović

15.09.2023. u 12h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Savremena ekonomija

Prof. dr Gordana Mrdak

15.09.2023. u 10h

Politika bezbednosti

Doc. dr Stevo Ivetić

12.09.2023. u 10h

Savremena politička istorija

Prof. dr Branko Nadoveza

20.09.2023. u 11h

Uporedni politički sistemi

Prof. dr Branko Nadoveza

20.09.2023. u 11h

Engleski jezik 7, 8

Mina Suknovic

21.09.2023. u 12h

Komunikologija

Prof. dr Mihajlo Manić

11.09.2023. u 12h

Studije EU

Prof. dr Mihajlo Vučić

19.09.2023. u 12h

Strategije bezbednosti

Prof. dr Dušan Proroković

18.09.2023. u 13h

Komunikologija

Doc. dr Nikola Mladjenovic

13.09.2023. u 10h

Menadzment nacionalne bezbednosti

Prof. dr Radojica Lazic

11.09.2023. u 10h

Medjunarodne organizacije

Prof. dr Radojica Lazic

15.09.2023. u 10h

Protokol

mr Vojislav Glisic

19.09.2023. u 10h

Metodologija politickih nauka

Prof. dr Dragan Kolev

15.09.2023. u 11h

Geopolitika Balkana

Prof. dr Dusan Prorokovic

18.09.2023. u 13h

Civilna bezbednost

Prof. dr Dragan Kolev

22.09.2023. u 10h

Kultura i medjunarodni odnosi

Doc. dr Nikola Mladjenovic

13.09.2023. u 10h

Sistem bezbednosti Srbije

Prof. dr Radojica Lazic

14.09.2023. u 10h

Politicko nasilje

Prof. dr Mihajlo Manic

20.09.2023. u 10h

Diplomatsko i konzularno pravo

Prof. dr Jelena Lopicic Jancic

12.09.2023. u 11h

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Metodologija političkih nauka

Prof. dr Dragan Kolev

15.09.2023. u 11h

Geopolitika Balkana

prof. dr Dušan Proroković

18.09.2023. u 13h

Protokol

mr Vojislav Glišić

19.09.2023. u 11h

Civilna bezbednost

Prof. dr Dragan Kolev

22.09.2023. u 10h

Političko nasilje

Prof. dr Mihajlo Manić

20.09.2023. u 10h

Sistemi bezbednosti Srbije

Prof. dr Dragan Kolev

15.09.2023. u 11h

Diplomatsko i konzularno pravo

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

12.09.2023. u 11h

Kultura i medjunarodni odnosi

Doc. dr Nikola Mladjenovic

13.09.2023. u 10h

Sistem bezbednosti Srbije

Prof. dr Radojica Lazic

14.09.2023. u 10h

Medjunarodno javno pravo

Prof. dr Jelena Lopicic Jancic

12.09.2023. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Informaciona bezbednost

Prof. dr Dragan Ranđelović

15.09.2023. u 12h

Menadžment u korporativnoj bezbednosti

Prof. dr Milica Bošković

19.09.2023. u 10h

Teorija korporativne bezbednosti

Prof. dr Milica Bošković

13.09.2023. u 12h

Savremena ekonomija i bezbednost

Prof. dr Gordana Mrdak

15.09.2023. u 11h

Fizičko-tehnička zaštita

Prof. dr Milica Bošković

11.09.2023. u 10h

Mendžment u industrijskoj bezbednosti

Prof. dr Gordana Mrdak

15.09.2023. u 11h

Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost

Prof. dr Dragan Randjelovic

15.09.2023. u 12h

Tehnicko-tehnoloski akcidenti

Prof. dr Dejan Labovic

22.09.2023. u 10h

Bezbednost, liderstvo i drustvo

Doc. dr Zarko Brakovic

22.09.2023. u 11h

Finansijska forenzika i bebzednost

Prof. dr Gordana Mrdak

14.09.2023. u 11h

Upravljanje promenama

Prof. dr Aleksandar Damnjanovic

12.09.2023. u 10h

Industrijska spijunaza

Prof. dr Milica Bošković

13.09.2023. u 12h

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Ugrožavanje korporativne bezbednosti

Prof. dr Milica Bošković

11.09.2023. u 10h

Savremeni sistemi korporativne bezbednosti

Prof. dr Milica Bošković

11.09.2023. u 10h

Civilna bezbednost

Prof. dr Dragan Kolev

22.09.2023. u 10h

Metodologija političkih nauka

Prof. dr Dragan Kolev

15.09.2023. u 11h

Fizičko-tehnička zaštita

Prof.dr Milica Bošković

13.09.2023. u 10h

Javna uprava

Prof. dr Aleksandar Damnjanovic

12.09.2023. u 11h

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom