Raspored ispita

Raspored ispita – septembarski rok

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski ispitni rok za školsku 2022/2023. od 28.08-08.09.2023. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 01.09.2023. u 10:00
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 04.09.2023. u 10:00
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 29.08.2023. u 10:00[1]
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 06.09.2023. u 10:00
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 06.09.2023. u 10:00
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 06.09.2023. u 10:00
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 28.08.2023. u 10:00
Engleski jezik 1, 2 Natasa Kankaras 31.08.2023. u 10:00[2]
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 08.09.2023. u 10:00
Sociologija/Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 30.08.2023. u 10:00[3]
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 07.09.2023. u 10:00
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Marija Đorić 05.09.2023. u 10:00[4]
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Randjelovic 08.09.2023. u 10:00
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 04.09.2023. u 10:00[5]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 08.09.2023. u 12:00

 

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 29.08.2023. u 11:00[6]
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 04.09.2023. u 11:30
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 01.09.2023. u 10:00
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 28.08.2023. u 11:30
Engleski jezik 3, 4 Natasa Kankaras 31.08.2023. u 10:00[7]
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Randjelović 08.09.2023. u 11:00
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 05.09.2023. u 10:00
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 04.09.2023. u 10:00[8]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 08.09.2023. u 10:00
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 30.08.2023. u 11:00
Savremene politicke teorije Prof. dr Marija Đorić 05.09.2023. u 11:00
Politicka propaganda Prof. dr Mihajlo Manić 06.09.2023. u 10:00

 

 

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 01.09.2023. u 10:00
Ples Božidar Mihailović 06.09.2023. u 10:00
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 04.09.2023. u 12:30
Protokol mr Vojislav Glišić 29.08.2023. u 10:00
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 06.09.2023. u 10:00
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 28.08.2023. u 12:30
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 07.09.2023. u 10:00
Međunarodni ekonomski odnosi Predmetni nastavnik 08.09.2023. u 10:00
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 04.09.2023. u 13:00
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 30.08.2023. u 10:00
Streljaštvo Marjan Džonić/

Aleksandar Rašković

31.08.2023. u 10:00

 

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 29.08.2023. u 11:00
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 30.08.2023. u 11:00
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 04.09.2023. u 10:00
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 28.08.2023. u 13:30
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 07.09.2023. u 10:00
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 01.09.2023. u 12:00
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 06.09.2023. u 10:00
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 01.09.2023. u 12:00
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2023. u 10:00
Teorija odlucivanja Prof. dr Dragan Randjelović 08.09.2023. u 10:00

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 06.09.2023. u 10:00
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 01.09.2023. u 12:00
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 01.09.2023. u 12:00
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 28.08.2023. u 13:30
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 30.08.2023. u 11:00
Komunikologija Prof.dr Mihajlo Manić 30.08.2023. u 11:00[9]
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 07.09.2023. u 10:00
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 04.09.2023. u 13:00
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 04.09.2023. u 11:00
Medjunarodne organizacije Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2023. u 10:00[10]
Protokol mr Vojislav Glišić 29.08.2023. u 10:00
Metodologija politickih nauka Prof. dr Dragan Kolev 08.09.2023. u 10:00
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 04.09.2023. u 12:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 08.09.2023. u 10:00
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 30.08.2023. u 11:00
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 29.08.2023. u 10:00
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 05.09.2023. u 11:00
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 30.08.2023. u 12:00

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 08.09.2023. u 10:00
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 04.09.2023. u 10:00
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 30.08.2023. u 11:00
Savremena ekonomija i bezbednost Predmetni nastavnik 08.09.2023. u 10:00
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 07.09.2023. u 10:00
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Predmetni nastavnik 30.08.2023. u 10:00
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 08.09.2023. u 12:00
Finansijska forenzika i bezbednost Predmetni nastavnik 01.09.2023. u 10:00
Upravljanje promenama Prof. dr Aleksandar Damnjanovic 06.09.2023. u 10:00
Bezbednost, liderstvo i drustvo Doc. dr Zarko Brakovic 01.09.2023. u 10:00
Tehnicko-tehnoloski akcidenti Prof. dr Dejan Labovic 08.09.2023. u 10:00
Industrijska spijunaza Prof. dr Milica Bošković 29.08.2023. u 11:00

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 07.09.2023. u 10:00
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 07.09.2023. u 10:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 08.09.2023. u 10:00
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 08.09.2023. u 10:00
Javna uprava Prof. dr Aleksandar Damnjanovic 06.09.2023. u 11:00
Fizičko-tehnička zaštita Prof.dr Milica Bošković 07.09.2023. u 10:00

 

 

[1] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof.dr Slobodana Simovića ispit polažu kod prof.dr Jelene Lopičić Jančić.

[2] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[3] Sociologiju polazu studenti po starom nastavnom program, Sociologiju politike polažu student po novom nastavnom program.

[4] Studenti koji su slušali nastavu kod prof.dr Leonasa Tolvaišisa ispit polažu kod prof. dr Marije Đorić.

[5] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Leonasa Tolvaišisa, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica.

[6] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Slobodana Simovića ispit polažu kod prof. dr Dragana Koleva.

[7] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[8] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Leonasa Tolvaišisa, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica.

[9] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[10] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika prof.dr Leonasa Tolvaišisa, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika prof.dr Radojice Lazića.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom