Raspored predavanja

Prvi maj: Praznik rada

Извор: Секретаријат

На основу чл.1a и чл.3 Закона о државним и верским празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), чл. 51 Статута и Одлуке декана о организовању наставе у школској 2022/2023 години од 08.09.2022. године, декан Факултета за дипломатију и безбедност, дана 25.04.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ 

Факултет за дипломатију и безбедност неће радити од 29.04 до 02.05.2023. године (субота, недеља, понедељак и уторак).

Први радни дан је среда 03.05.2023. године.

О б р а з л о ж е њ е

Како је чл. 1а Закона о државним и верским празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11) предвиђено да се у Републици Србији празнују државни празници, и то поред осталих празника и Празник рада, који се празнује 1. и 2. маја, а чланом 3 истог закона предвиђено да у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, то је одлучено као у изреци.

Декан
Прoф. др Радојица Лазић

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom