Vesti

Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Fakultet za diplomatiju i bezbednost, kao samostalna visokoškolska ustanova akreditovao je novi studijski program osnovnih akademskih studija Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije. Ovaj studijski program će od školske 2023/2024. godine osposobljavati studente za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća iz naučno stručne oblasti računarsko inženjerstvo i informacione tehnologije.

Savremeni načini izvođenja teorijske i praktične nastave u adekvatno tehnički opremljenim nastavnim prostorima, kao i mogućnost pristupa svim relevantnim informacionim bazama podataka, omogućavaju studentima da se savladavanjem ovog studijskog programa, uključe u sve vrste složenijih diplomatskih i bezbednosnih poslova.

Studijski program osnovnih akademskih studija, računarsko inženjerstvo i informacione tehnologije, koji je inicirala potreba sve razvijenijeg digitalnog društva u Republici Srbiji ali i šire u Evropi i svetu u svim porama ljudskih aktivnosti, omogućava obrazovanje kadrova koji će zadovoljiti te potrebe.

Posebno treba istaći da kadrovi obrazovani na ovom studijskom programu mogu kompetentno zadovoljiti i potrebu ključnih linija rada institucija Vlade i lokalnih samouprava Republike Srbije, a naročito Ministarstva za inostrane poslove i Ministarstva unutrašnjih poslova ali i sve sofisticiranije i globalno upravljane privrede u današnjem informatičkom društvu u svetu.

OSNOVNE INFORMACIJE

NAUČNO POLJE → Tehničko-tehnološke nauke
OBLAST → Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
ZVANJE → Diplomirani inženjer softvera
TRAJANJE STUDIJE → 4 godine (osam semestara)
OBIM STUDIJA → 240 ESPB bodova
BROJ STUDENATA → 100 po godini

STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovne akademske studije Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije koje se izvode na Fakulteta za diplomatiju bezbednost, jesu studije prvog stepena, koje traju četiri godine (osam semestara) i obima su 240 ESPB bodova. Studijski program čine obavezni i izborni predmeti: akademsko-opšteobrazovni 15%, teorijsko-metodološki 19,17%, naučno-stručni 34,58% i stručno-aplikativni 31,25%. Odnos među predmetima izražen u procentima u skladu je sa zahtevima akreditacije. Svaki predmet je određen brojem ESPB bodova.

Studenti već od druge godine mogu da se opredele za praćenje nastave po izbornim grupama predmeta. Godišnja opterećenost studenata na prvoj godini jeste 660 časova raspoređenih u prvom semestru sa 23 časa nedeljno, a u drugom 21 čas nedeljno. Na drugoj godini 630 časova, tj. 21 čas nedeljno. Na trećoj godini 630 časova, tj. 21 čas nedeljno u oba semestra. Na četvrtoj godini opterećenost je 705 časova tj. 20 časova nedeljno u sedmom i 27 časova u osmom semestru.

SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA

Svrha studijskog programa Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije jeste sticanje stručnog naziva Diplomirani inženjer softvera.

Oblast informacionih tehnologija i sistema na globalnom nivou menja se sa velikom dinamikom u raznim pravcima. Fakultet za diplomatiju i bezbednost ima nameru obrazovati studente za prepoznatljive i jasno definisane profesije i zanimanja u oblasti informacionih tehnologija, informacionih sistema, kao i kroz posebnu grupu predmeta i u oblasti it menadžmenta.

Potražnja za inženjerima u navedenim oblastima u stalnom je rastu, i na nacionalnom nivou, u okruženju, a još i više na svetskom nivou. Ponuda poslova, kretanja na tržištu, kao i trendovi u privredi, društvu, organima državne uprave i drugim javnim institucijama, nedvosmisleno ukazuju na tu činjenicu i to je najbolja potvrda potrebe za predloženim studijskim programom.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Najvažniji cilj studijskog programa predstavlja postizanje obrazovnog nivoa studenata za kvalitetno obavljanje poslova i zadataka vezanih za stručni profil diplomiranog inženjera softvera. Sticanje kompetencija i akademskih veština stručnog profila diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva jeste imperativ koji se ostvaruje sledećim metodama:

 • predavanja,
 • modifikovana predavanja,
 • prezentacije,
 • simulacije,
 • demonstracije,
 • praktična nastava,
 • specifični oblici nastave (rukovanje podacima u državnim organima i organima lokalne samouprave kao i privrednim organizacijama…).
 • studije slučaja.

Savladavanje i primena naučnih metoda i akademskih veština za obavljanje složenih poslova u državnim organima, organizacijama i privatnom sektoru, takođe je jedan od ciljeva.

Neki od ciljeva studijskog programa su i usko precizirani kroz nastavne jedinice:

 1. Upoznavanje s savremenim informacionim tehnologijama i principima računarske tehnike;
 2. Savladavanje savremenih softverskih alata koji treba da ubrzaju razvoj softvera i povećavaju njegov kvalitet;
 3. Ovladavanje najpopularnijim softverskim alatima koji se koriste za skladištenje i obradu podataka koji imaju Big Data obeležja:

– velike količine,
– izraženu heterogenost i
– veliku brzinu pristizanja;

 1. Ovladavanje izabranim softverskim alatima koji se koriste u Big Data analitici;
 2. Upoznavanje i razumevanje osnovnih koncepata arhitekture mobilnih računara i operativnih sistema;
 3. Upoznavanje s savremenim blokčejn tehnologijama i principima rada…

KNJIGA PREDMETA → Preuzmite (pdf dokument)

NASTAVNO OSOBLJE

Nastavni proces realizuje nastavno osoblje koje sačinjavaju eminentni nastavnici i saradnici. Svi nastavnici i saradnici imaju odgovarajuća nastavna zvanja, stručne kompetencije, iskustvo i kvalitetno izgrađene, standardima definisane sposobnosti izvođenja aktivne nastave. Od ukupnog broja nastavnika koji su sa punim radnim vremenom angažovani na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, na studijskom programu OAS Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije angažovano je njih 8, kao i dodatno još 3 nastavnika koji su angažovani po ugovoru do 1/3 radnog vremena, čime je obezbeđena optimalna iskorišćenost ljudskih resursa.

Nastavnici sa punim radnim premenom na studijskom programu:

1. Prof. dr Milica Bošković, redovni profesor
2. Prof. dr Milan Čabarkapa, vanredni profesor
3. Prof. dr Aleksandar Ilić, vanredni profesor
4. Prof. dr Gordana Mrdak, vanredni profesor
5. Prof. dr Slađana Pantelić, vanredni profesor
6. Prof. dr Dragan Ranđelović, redovni profesor
7. Mina Suknović, nastavnik stranog jezika
8. Doc. Slaviša Tatomirović, docent
9. Prof. dr Bojan Stevanić, redovni profesor
10. Doc. dr Stefan Dimitrijević, docent
11. Doc. dr Venezija Ilijazi, docent

Nastavnici angažovani po ugovoru do 1/3 radnog vremena:

1. Doc. dr Vladan Borović, docent
2. Prof. dr Saša Milić, redovni profesor
3. Doc. dr Nikola Prodanović, docent
4. Prof. dr Stanko Ostojić, redovni profesor
5. Prof. dr Vojkan Nikolić, vanredni profesor
6. Doc. dr Predrag Đikanović, docent

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom