Raspored ispita

Januarski ispitni rok školski 2022/2023. godine: Termni održavanja ispita

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2022/2023. od 16.01-10.02.2023. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 06.02.2023. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 20.01.2023. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Jelena Lopicic – Jančić 27.01.2023. u 10h[1]
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 25.01.2023. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 25.01.2023. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 25.01.2023. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 01.02.2023. u 09h
Engleski jezik 1, 2 Natasa Kankaraš 30.01.2023. u 10h[2]
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 03.02.2023. u 11h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 16.01.2023. u 10h[3]
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 10.02.2023. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 18.01.2023. u 12h
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Ranđelović 23.01.2023. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 18.01.2023. u 10h
Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 16.01.2023. u 10h[4]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 02.02.2023. u 12h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 27.01.2023. u 11h[5]
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 20.01.2023. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić – Jančić 16.01.2023. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 30.01.2023.  u 12h[6]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 01.02.2023. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 23.01.2023. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 25.01.2023. u 11h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 06.02.2023. u 12h[7]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 02.02.2023. u 12h
Krivicno pravo (opsti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić – Jančić 10.02.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 18.01.2023. u 10h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 25.01.2023. u 11h
Ples Božidar Mihailović 18.01.2023. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 20.01.2023. u 10h *
Protokol mr Vojislav Glišić 24.01.2023. u 11h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 16.01.2023. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 01.02.2023. u 11h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 03.02.2023. u 11h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Gordana Mrdak 10.02.2023. u 10h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 06.02.2023. u 12h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 30.01.2023. u 11h

NAPOMENA:
* – izmena urađena 10. januara 2023. u 15h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obaveštajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 16.01.2023. u 11h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mlađenović 31.01.2023. u 11h
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 27.01.2023. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 01.02.2023. u 12h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 11.02.2023. u 12h
Uporedni politički sistem Prof. dr Branko Nadoveza 09.02.2023. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 19.01.2023. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 02.02.2023. u 10h
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 06.02.2023. u 10h
Teorija odlučivanja Prof. dr Dragan Ranđelović 23.01.2023. u 12h

…….. 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Prof. dr Gordana Mrdak 26.01.2023. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 19.01.2023. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 02.02.2023. u 10h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 09.02.2023. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 01.02.2023. u 12h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 25.01.2023. u 10h[8]
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 10.02.2023. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 06.02.2023. u 10h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mlađenović 31.01.2023. u 11h
Menadžment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 16.01.2023. u 10h
Međunarodne organizacije Prof. dr Leonas Tolvaišis 18.01.2023. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 24.01.2023. u 10h
Metodologija politickih nauka Prof. dr Dragan Kolev 27.01.2023. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 06.02.2023. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.01.2023. u 10h
Kultura i međunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 31.01.2023. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 03.02.2023. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 30.01.2023. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 17.01.2023. u 10h

……..

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 27.01.2023. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 06.02.2023. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 24.01.2023. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.01.2023. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 30.01.2023. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 03.02.2023. u 10h[9]
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić – Jančić 17.01.2023. u 10h
Kultura i međunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 31.01.2023. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 03.02.2023. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 17.01.2023. u 10h

……..

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 23.01.2023. u 13h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 09.02.2023. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 27.01.2023. u 12h
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 26.01.2023. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 19.01.2023. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Prof. dr Gordana Mrdak 20.01.2023. u 11h
Visoko tehnološki kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 23.01.2023. u 13h
Tehničko-tehnološki akcidenti Prof. dr Dejan Labović 03.02.2023. u 10h
Bezbednost, liderstvo i društvo Doc. dr Žarko Braković 25.01.2023. u 10h
Finansijska forenzika i bebzednost Prof. dr Gordana Mrdak 24.01.2023. u 11h
Upravljanje promenama Prof. dr Aleksandar Damnjanović 16.01.2023. u 10h
Industrijska špijunaža Predmetni nastavnik 30.01.2023. u 10h

……..

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 09.02.2023. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 06.02.2023. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.01.2023. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 27.01.2023. u 10h
Javna uprava Prof. dr Aleksandar Damnjanovic 16.01.2023. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 19.01.2023. u 10h

 

[1] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Slobodana Simovića ispit polažu kod prof. dr Jelene Lopičić Jančić.

[2] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojević, ispit će polagati kod predmetnog nastavnika Nataše Kankaraš.

[3] Sociologiju politike polažu studenti po starom  nastavnom programu.

[4] Sociologiju politike polažu studenti po novom nastavnom programu.

[5] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Slobodana Simovića ispit polažu kod prof. dr Dragana Koleva.

[6]  Studenti, koji su slušali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojević, ispit će polagati kod predmetnog nastavnika Nataše Kankaraš.

[7]  Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slušali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manića, ispit polažu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manića.

[8] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slušali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manića, ispit polažu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manića.

[9] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Sistem bezbednosti Srbije slušali kod predmetnog nastavnika prof. dr Dragana Koleva, ispit položu kod predmetnog nastavnika prof. dr Koleva.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom