Rezultati kolokvijuma

Italijanski jezik 1: Rezultati kolokvijuma

Izvor: Marina Milovanović

Spisak studenata koji su položili kolokvijum iz

Italijanskog jezika 1

1. Elena Ilić ……… 017/22 ……… 19
2. Jelena Milutinović ……… 084/22 ……… 17
3. Nastasija Milenković ……… 049/22 ……… 16,5
4. Jovan Bubnjević ……… 105/22 ……… 14,5
5. Nikola Marković ……… 156/21 ……… 14,5
6. Đorđe Marinković ……… 032/22 ……… 13,5
7. Emilija Milošević ……… 027/22 ……… 13
8. Veljko Milosavljević ……… 028/22 ……… 12,5
9. Mina Gizdavić ……… 067/22 ……… 12,5
10. Dušan Dragojević ……… 083/22 ……… 12

Predmetni nastavnik

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom