Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok I: Termini održavanja ispita

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski I ispitni rok za školsku 2021/2022. od 12.09-23.09.2022. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 19.09.2022. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 12.09.2022. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 16.09.2022. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 14.09.2022. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 21.09.2022. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 12.09.2022. u 11:30h *
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 21.09.2022. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 22.09.2022. u 09h
Engleski jezik 1, 2 Natasa Kankaras 15.09.2022. u 10h[1]
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 23.09.2022. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 13.09.2022. u 10h[2]
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 15.09.2022. u 12h *
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Randjelovic 16.09.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 16.09.2022. u 10h
Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 13.09.2022. u 10h[3]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 12h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 08.09.2022. u 10h

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 14.09.2022. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 12.09.2022. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 13.09.2022. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Natasa Kankaras 15.09.2022. u 10h[4]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 22.09.2022. u 10h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 20.09.2022. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 16.09.2022. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 19.09.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 19.09.2022. u 10h[5]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 12h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 16.09.2022. u 10h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 23.09.2022. u 10h
Ples Božidar Mihailović 22.09.2022. u 12h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 12.09.2022. u 12:30h
Protokol mr Vojislav Glišić 20.09.2022. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2022. u 10h
Engleski jezik 5 (obe grupe) Mina Suknović 23.09.2022. u 10h *
Engleski jezik 6 (1. grupa) Mina Suknović 23.09.2022. u 12h *
Engleski jezik 6 (2. grupa) Mina Suknović 23.09.2022. u 13:30h *
Bezbednosno-obaveštajne službe Prof. dr Radojica Lazić 21.09.2022. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Gordana Mrdak 15.09.2022. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 19.09.2022. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 13.09.2022. u 10h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 12.09.2022. u 10h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 14.09.2022. u 10h
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 15.09.2022. u 10h
Engleski jezik 7, 8 (obe grupe) Mina Suknović 22.09.2022. u 12h **
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 15.09.2022. u 12h *
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 11h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 13.09.2022. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 11h
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 19.09.2022. u 10h
Teorija odlucivanja Prof. dr Dragan Randjelović 16.09.2022. u 12h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 08.09.2022. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Prof. dr Gordana Mrdak 16.09.2022. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 13.09.2022. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 11h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 11h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknovic 22.09.2022. u 12h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 12.09.2022. u 12h[6]
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 20.09.2022. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 19.09.2021. u 13h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 14.09.2022. u 10h
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazic 12.09.2022. u 10h
Medjunarodne organizacije Prof. dr Leonas Tolvaisis 16.09.2022. u 10h
Protokol mr Vojislav Glisic 20.09.2022. u 10h
Metodologija politickih nauka Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2022. u 11h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dusan Prorokovic 19.09.2022. u 13h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2022. u 10h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 14.09.2022. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazic 15.09.2022. u 10h
Politicko nasilje Prof. dr Mihajlo Manic 21.09.2022. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 13.09.2022. u 11h

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2022. u 11h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 19.09.2022. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 20.09.2022. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2022. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 21.09.2022. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2022. u 11h[7]
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 13.09.2022. u 11h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 14.09.2022. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazic 15.09.2022. u 10h
Medjunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 13.09.2022. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 16.09.2022. u 12h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 20.09.2022. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 14.09.2022. u 12h
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 16.09.2022. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 12.09.2022. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Prof. dr Gordana Mrdak 16.09.2022. u 11h
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Randjelovic 16.09.2022. u 12h
Tehnicko-tehnoloski akcidenti Prof. dr Dejan Labovic 23.09.2022. u 10h
Bezbednost, liderstvo i drustvo Doc. dr Zarko Brakovic 23.09.2022. u 11h
Finansijska forenzika i bebzednost Prof. dr Gordana Mrdak 15.09.2022. u 11h
Upravljanje promenama Prof. dr Aleksandar Damnjanovic 13.09.2022. u 10h
Industrijska spijunaza Prof. dr Slobodan Simovic 14.09.2022. u 12h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 12.09.2022. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 12.09.2022. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2022. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2022. u 11h

 

[1] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[2] Sociologiju polazu studenti po starom nastavnom programu.

[3] Sociologiju politike polazu studenti po novom nastavnom programu.

[4] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[5] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[6] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[7] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Sistem bezbednosti Srbije slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Dragana Koleva, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Koleva.

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom