Raspored ispita

Septembarski ispitni rok 2021/2022: Termini održavanja ispita

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski I ispitni rok za školsku 2021/2022. od 29.08 – 09.09.2022. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 02.09.2022. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 05.09.2022. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 30.08.2022. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 07.09.2022. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 07.09.2022. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 07.09.2022. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 29.08.2022. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 01.09.2022. u 10h[1]
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 30.08.2022. u 12h *
Sociologija[2] i Sociologija politike[3] Prof. dr Mihajlo Manić 31.08.2022. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 08.09.2022. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 06.09.2022. u 10h
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 06.09.2022. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 09.09.2022. u 12h

NAPOMENA: * – Izemna urađena 20.08. 2022. godine

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 30.08.2022. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 05.09.2022. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 02.09.2022. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 01.09.2022. u 12h[4]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 29.08.2022. u 11:30h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 08.09.2022. u 11h *
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2022. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 06.09.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 06.09.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 07.09.2022. u 10h[5]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 09.09.2022. u 12h

NAPOMENA: * – Izemna urađena 20.08. 2022. godine

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 02.09.2022. u 10h
Ples Božidar Mihailović 07.09.2022. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 05.09.2022. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 30.08.2022. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 07.09.2022. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 29.08.2022. u 12:30h
Bezbednosno-obaveštajne službe Prof. dr Radojica Lazić 08.09.2022. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Gordana Mrdak 09.09.2022. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 05.09.2022. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 31.08.2022. u 11:30h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 08.09.2022. u 11h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 31.08.2022. u 11h
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2022. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 29.08.2022. u 12:30h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 08.09.2022. u 10h
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 02.09.2022. u 12h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 07.09.2022. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 02.09.2022. u 12h
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2022. u 11h
Teorija odlučivanja Prof. dr Dragan Randjelović 09.09.2022. u 10h

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Prof. dr Gordana Mrdak 09.09.2022. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 07.09.2022. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 02.09.2022. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 02.09.2022. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 29.08.2022. u 13:30h
Komunikologija prof. dr Mihajlo Manić 31.08.2022. u 11h[6]
Komunikologija Doc. dr Nikola Mlađenović 31.08.2022. u 11h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 08.09.2022. u 10h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 05.09.2022. u 13h
Menadžment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2022. u 11h
Medjunarodne organizacije Prof. dr Leonas Tolvaišis 06.09.2022. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 30.08.2022. u 10h
Metodologija politickih nauka 2 Prof. dr Dragan Kolev 29.08.2022. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 05.09.2022. u 13h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 09.09.2022. u 10h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 31.08.2022. u 11h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2022. u 11h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 06.09.2022. u 11h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 01.09.2022. u 12h *

NAPOMENA: * – Izmena urađena 20.08. 2022. godine

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 29.08.2022. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 05.09.2022. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 30.08.2022. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 09.09.2022. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 06.09.2022. u 12h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 09.09.2022. u 10h [7]
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2022. u 11h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 01.09.2022. u 12h *
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 31.08.2022. u 11h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 01.09.2022. u 12h *

NAPOMENA: * – Izemna urađena 20.08. 2022. godine

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2022. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 05.09.2022. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 30.08.2022. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 09.09.2022. u 10h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 08.09.2022. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Prof. dr Gordana Mrdak 01.09.2022. u 10h
Visoko tehnološki kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2022. u 12h
Finansijska forenzika i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 01.09.2022. u 10h
Upravljanje promenama Prof. dr Aleksandar Damnjanović 07.09.2022. u 10h
Bezbednost, liderstvo i drustvo Doc. dr Žarko Braković 02.09.2022. u 12h **
Tehničko-tehnološki akcidenti Prof. dr Dejan Labović 31.08.2022. u 10h *
Industrijska špijunaza Prof. dr Slobodan Simović 30.08.2022. u 11h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 20.08. 2022. godine,
** – izmena urađena 29.08.2022. godine

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 08.09.2022. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 08.09.2022. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 29.08.2022. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 29.08.2022. u 10h

 

[1] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[2] Sociologiju polazu studenti po starom nastavnom programu.

[3] Sociologiju politike polazu studenti po novom nastavnom programu.

[4] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[5] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[6] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[7] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Sistem bezbednosti Srbije slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Dragana Koleva, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Koleva.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom