Raspored ispita

Aprilski ispitni rok: Raspored ispita

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski rok za školsku 2021/2022. od 14.04-29.04.2022. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 28.04.2022. u 10:00
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 18.04.2022. u 10:00
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 29.04.2022. u 10:00
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 27.04.2022. u 10:00
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 27.04.2022. u 10:00
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 27.04.2022. u 10:00
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 19.04.2022. u 10:00
Engleski jezik 1, 2 * Natasa Kankaraš 19.04.2022. u 10:00 *
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 15.04.2022. u 11:00
Sociologija/Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 26.04.2022. u 10:00
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 21.04.2022. u 12:00 **
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 14.04.2022. u 10:00
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Ranđelović 20.04.2022. u 10:00
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 27.04.2022. u 12:00
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 28.04.2022. u 10:00

NAPOMENA:
* – Studenti, koji su slušali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojević,
ispit će polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaraš.
** – Izmena urađena 18.04. u 10h.

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 29.04.2022. u 12:00
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 18.04.2022. u 11:00
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 21.04.2022. u 10:00
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 19.04.2022. u 11:30
Engleski jezik 3, 4 * Nataša Kankaraš 19.04.2022. u 11:30 *
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 15.04.2021. u 10:00
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 20.04.2022. u 11:00
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 27.04.2022. u 10:00 ****
Religija i politika ** Prof. dr Mihajlo Manić 14.04.2022. u 10:00 **
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 28.04.2022. u 12:00

NAPOMENA:
** – Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slušali kod predmetnog nastavnika
prof. dr Mihajla Manića, ispit polažu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manića.

**** – Izmena urađena 21.4.2022. u 14h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 29.04.2022. u 10:00
Ples Božidar Mihailović 26.04.2022. u 10:00
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 18.04.2022. u 12:00
Protokol mr Vojislav Glišić 28.04.2022. u 11:00
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 20.04.2022. u 10:00
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 19.04.2022. u 13:00
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 14.04.2022. u 10:00
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 28.04.2022. u 10:00
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 21.04.2022. u 10:00 ****
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 14.04.2022. u 10:00

NAPOMENA: **** –  Izmena izvršena 15.04. u 10h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 14.04.2022. u 10:00
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 26.04.2022. u 10:00
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 15.04.2022. u 10:00
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 19.04.2022. u 13:30
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 21.04.2022. u 11:00
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 28.04.2022. u 13:00

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Kultura i međunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 26.04.2022. u 11:00
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 14.04.2022. u 12:00
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 27.04.2021. u 11:00
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 28.04.2022. u 13:30
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 28.04.2022. u 13:00
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 19.04.2022. u 13:00
Komunikologija *** Doc. dr Nikola Mlađenović 26.04.2022. u 10:00 ***
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 21.04.2022. u 11:30
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 18.04.2022. u 13:00
Menadžment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 15.04.2022. u 10:00
Međunarodne organizacije Prof. dr Leonas Tolvaišis 27.04.2022. u 12:00
Protokol mr Vojislav Glišić 28.04.2022. u 11:00
Metodologija političkih nauka 2 Prof. dr Dragan Kolev 20.04.2022. u 11:30
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 21.04.2022. u 10:00 ****
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 27.04.2022. u 10:00

NAPOMENA:
*** – Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

**** –  Izmena izvršena 15.04. u 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 20.04.2022. u 11:30
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 21.04.2022. u 10:00 ****
Protokol mr Vojislav Glišić 28.04.2022. u 11:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 27.04.2022. u 10:00
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 26.04.2022. u 12:00 *****
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 20.04.2022. u 11:30
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 21.04.2022. u 12:00
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 15.04.2021. u 12:00

NAPOMENA: **** –  Izmena izvršena 15.04. u 10h

***** – Izmena urađena 21.4.2022. u 14h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 20.04.2022. u 12:00
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 28.04.2022. u 12:30
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 29.04.2022. u 13:00
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 14.04.2022. u 10:00
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 28.04.2022. u 10:00 *
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 14.04.2022. u 10:00
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 20.04.2022. u 12:00
Finansijska forenzika i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 14.04.2022. u 10:00

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 28.04.2022. u 10:00 *
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 28.04.2022. u 12:30
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 27.04.2022. u 10:00
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 20.04.2022. u 11:30

NAPOMENA: * – Izmena urađena 04.04.2022. godine u 12h

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom