Rezultati

Zaštita i bezbednost informacija: Rezultati

Izvor: Prof. dr Dragan Ranđelović

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta

Zaštita i bezbednost informacija

Održan: 29.09.2021.

  1. Vasilisa Denda 078/19 – 9 (devet)
  2. Uroš Isailović 057/19 – 8 (osam)
  3. Tamara Petrović 077/18 – 8 (osam)
  4. Petar Miočinović 065/18 – 7 (sedam)
  5. Nevena Milosavljević 164/19 – 7 (sedam)
  6. Milena Stanojević 050/19 – 6 (šest)
  7. Filip Matović 060/18 – 6 (šest)

Studenti mogu pregledati svoje radove u kabinetu predmetnog nastavnika u periodu od 14h do 15h, danas, 29.09.2021. godine.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom