Raspored ispita

Septembarski ispitni rok 2019/2020: Termini održavanja ispita

Izvor: Studentska služba

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski I ispitni rok za školsku 2019/2020. od 24.08-04.09.2020. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 28.08.2020. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 31.08.2020. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 25.08.2020. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 02.09.2020. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 02.09.2020. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 02.09.2020. u 13h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 02.09.2020. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 02.09.2020. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 04.09.2020. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 24.08.2020. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 03.09.2020. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Doc. dr Danijela Bjelja 01.09.2020. u 10h

 …..

 II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 25.08.2020. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 31.08.2020. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 27.08.2020. u 11h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 02.09.2020. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 02.09.2020. u 14h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 03.09.2020. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 04.09.2020. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 01.09.2020. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 26.08.2020. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 24.08.2020. u 12h

 …..

 III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 25.08.2020. u 10h
Ples Božidar Mihailović 02.09.2020. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 01.09.2020. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 28.08.2020. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 24.08.2020. u 11h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 02.09.2020. u 12h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 02.09.2020. u 14h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 03.09.2020. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 04.09.2020. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 31.08.2020. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 26.08.2020. u 11:30h

 …..

 MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 04.09.2020. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 28.08.2020. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 24.08.2020. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 24.08.2020. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 02.09.2020. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 02.09.2020. u 14h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 26.08.2020. u 10h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 03.09.2020. u 10h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 31.08.2020. u 13h

……

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 24.08.2020. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 31.08.2020. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 28.08.2020. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 04.09.2020. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 26.08.2020. u 12:30h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 04.09.2020. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 03.09.2020. u 12h

 ….. 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Milica Bošković 28.08.2020. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 31.08.2020. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 25.08.2020. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 04.09.2020. u 10h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 03.09.2020. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 31.08.2020. u 10h

…..

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 03.09.2020. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 03.09.2020. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 24.08.2020. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 24.08.2020. u 10h

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom