Raspored predavanja

Doc. dr Gordana Mrdak: Elektronka nastava 09.04.

Izvor: Doc. dr Gordana Mrdak

Poštovani studenti,

Imajući u vidu novonastalu situaciju i činjenicu da se nastava neće izvoditi na klasičan način, obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija iz predmeta Međunarodni ekonomski odnosi da će na ovaj način biti instruisani koje lekcije treba da obrađuju i iz koje literature.

S tim u vezi, nastava iz ovog predmeta koja je trebala da bude održana dana 09.04.2020. godine u trajanju dva nastavna časa obuhvata sledeće poglavlje:

MEĐUNARODNO KRETANJE KAPITALA – 6. deo – Nastavak lekcije iz portfolio investicija

– Finansijski derivati
– Fjučers ugovor
– Opcije
– Varanti i prava
– Forvard ili terminski ugovor

Za navedena nastavna pitanja koristiti Skriptu koja je data studentima kao obavezna literatura.

Prezentacija predavanja koja je predviđena za današnji dan dostupna je na sajtu Fakulteta i možete je preuzeti sa ovog linka.

Osim toga, direktne konsultacije mogu se vršiti predmetnim nastavnikom putem e-maila koji je dostupan studentima,

S  poštovanjem,
Predmetni nastavnik:
doc. dr Gordana Mrdak
e-mail: gordanamrdak@gmail.com

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom