Raspored predavanja

Doc. dr Dejan Labović: Elektronska nastava 03.04.

Izvor: Doc. dr Dejan Labović

Poštovani studenti,
Planom nastave iz predmeta Sistemi bezbednosti za 03.04.2020. godine predviđena je nastavna obrada sledećeg sadržaja:

• Pravni osnovi i ovlašćenja policije,
• Policijska etika i kontrola rada policije i
• Sistem odbrane Republike Srbije, organizacija i nadležnosti.

Navedenu predetnu materiju obrađivati prevashodno korišćenjem obavezne i pomoćne literature predmeta Sistemi bezbednosti, kao i korišćenjem važećih Zakona o odbrani i Zakona o policiji Republike Srbije, koji su dostupni u pdf i word formatu na e-sajtu Skupštine Republike Srbije, kao i raspoloživog materijala e-sajta Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Za obradu i eventualne nejasnoće gore navedene predmetne materije, svi studenti imaju mogućnost direktne konsultacije sa predmetnim nastavnikom, kao i dostupnost širih autorizovanih predavanja u vidu multimedijalne prezentacije, E-mailom koji je dostupan studentima.

Takođe, napominjem da predviđene obaveze srtudenta oko izrade seminarskih radova, realizuju u konsultaciji sa predmetnim stručnim saradnikom, shodno Uputstvu fakulteta.

Za sva druga pitanja, predloge, sugestije i slično, uvek smo na raspolaganju.

S poštovanjem,
Doc. dr Dejan Labović
E-mail: labovicdejan@gmail.com

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom