Raspored ispita

Raspored ispita, Junski ispitni rok za školsku 2010/2011. g.

AKADEMIJA ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

Junski ispitni rok za školsku 2010. /2011. g.  13.06. – 30.06.2011.

 

I GODINA OSNOVNE STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 27.06.2011. u 10,00h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 30.06.2011. u 10,00h
Osnovi diplomatije Prof. dr Čedomir Štrbac 15.06.2011. u 11,00h
Ustavno pravo Prof. dr Oliver Nikolić 28.06.2011. u 10,00h
Opšta istorija religije Prof. dr Darko Tanasković 29.06.2011. u 15,00h
Religija i politika Prof. dr Darko Tanasković 29.06.2011. u 15,00h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladan Vugdelić 16.06.2011. u 10,00h
Engleski jezik Marijana Rašković, Nataša Kankaraš 23.06.2011. u 11,00h
Italijanski jezik Marija Jovanović 22.06.2011. u 12,00h
Španski jezik Sanja Stošić 22.06.2011. u 11,00h
Ruski jezik Mr Jelena Mihajlović 22.06.2011. u 11,00h
Informatika Prof. dr Boško Rodić 21.06.2011. u 11,00h
Osnovi prava Prof. dr Oliver Nikolić 13.06.2011. u 11,00h
Sociologija Doc. dr Vera Arežina-Đerić 14.06.2011. u 10,00h

II GODINA OSNOVNE STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Milan Opačić 20.06.2011. u 11,30h
Istorija diplomatije Prof. dr Dragan Gostović 28.06.2011. u 10,00h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 16.06.2011. u 10,00h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Boško Rodić 21.06.2011. u 12,00h
Međunarodno javno pravo Prof. Dr Nenad Đorđević 15.06.2011. u 10,00h
Italijanski jezik Marija Jovanović 22.06.2011. u 12,00h
Engleski jezik Rašković Marijana Kankaraš Nataša 23.06.2011. u 11,00h
Španski jezik Sanja Stošić 22.06.2011. u 11,00h
Ruski jezik Mr Jelena Mihajlović 22.06.2011. u 11,00h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Doc. dr Jelena Lopičić-Jančić 24.06.2011. u 10,00h
Savremene političke teorije Prof. dr Željko Simić 17.06.2011. u 10,00h
Psihologija bezbednosti Prof. dr Mila Alečković 14.06.2011. u 12,00h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Vera Arežina-Đerić 13.06.2011. u 10,00h
Bezbednosni menadžment Doc. dr Branko Krga 27.06.2011. u 11,00h

III GODINA OSNOVNE STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Branko Krga 27.06.2011. u 12,00h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Oliver Nikolić 13.06.2011. u 10,00h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Ljiljana Marković 20.06.2011. u 15,00h
Tehnike kreativnog mišljenja (DiBV I) Anita Lazić 30.06.2011. u 10,00h
Ples I (DiBV I) Božidar Mihailović 24.06.2011. u 11,00h
Teorija odlučivanja (DiBV I) AK prof. dr Siniša Borović 30.06.2011. u 12,00h
Debata (DiBV I) Prof. dr Nenad Đorđević 15.06.2011. u 11,30h
Protokol (DiBV I) Prof. dr Milan Opačić 28.06.2011. u 10,00h
Ples II (DiBV II) Božidar Mihailović 24.06.2011. u 11,00 h
Tehnike kreativnog mišljenja (DiBV II) Anita Lazić 30.06.2011. u 10,00h
Debata (DiBV II) Prof. dr Nenad Đorđević 15.06.2011. u 11,30h
Bezbednosna kultura (DiBV II) Prof. dr Duško Kolundžić 29.06.2011. u 10,00h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 16.06.2011. u 10,00h
Međunarodni odnosi Prof. dr Milan Opačić 17.06.2011. u 11,00h
Engleski jezik Rašković Marijana, Kankaraš Nataša 23.06.2011. u 11,00h
Italijanski jezik Marija Jovanović 22.06.2011. u 12,00h
Španski jezik Sanja Stošić 22.06.2011. u 11,00h
Ruski jezik Mr Jelena Mihajlović 22.06.2011. u 11,00h
Geopolitika Doc. dr Branko Krga 28.06.2011. u 11,00h
Obaveštajno bezbednosna služba Prof. dr Milan Opačić 20.06.2011. u 11,00h
Krivično-procesno pravo Doc. dr Gordana Božilović-Petrović 14.06.2011. u 15,00h
Teorija konflikta Prof. dr Andreja Savić 28.06.2011. u 11,00h
Kriminalistika Doc. dr Gordana Božilović-Petrović 21.06.2011. u 11,00h

NAPOMENA: DiBV I – Diplomatske i bezbednosne veštine I
DiBV II – Diplomatske i bezbednosne veštine II

STUDENTI KOJI SU SLUŠALI PREDAVANJA KOD PROF. DR MILANA OPAČIĆA IZ PREDMETA “PROTOKOL”, POLAGAĆE ISPIT 28.06.2011. U 10,00H.
STUDENTI KOJI SU SLUŠALI PREDAVANJA KOD Mr. VOJISLAVA GLIŠIĆA, IZ PREDMETA “PROTOKOL”, POLAGAĆE ISPIT 30.06.2011. U 10,00H.

I GODINA MASTER STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 15.06.2011. u 11,30h
Komunikologija Prof. dr Željko Simić 14.06.2011. u 11,30h
Engleski jezik VII i VIII Rašković Marijana, Kankaraš Nataša 15.06.2011. u 11,00h
Savremena ekonomija Prof. dr Ljiljana Marković 20.06.2011. u 16,00h
Savremena politička istorija Prof. dr Dragan Gostović 21.06.2011. u 11,00h
Uporedni politički isitemi Prof. dr Dragan Gostović 16.06.2011. u 11,30h
Politika bezbednosti Prof. dr Dragan Gostović 29.06.2011. u 10,00h
Strategija bezbednosti Doc. dr Branko Krga 30.06.2011. 11,00h
Studije EU Prof. dr Oliver Nikolić 28.06.2011. u 10,00h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Milan Opačić 17.06.2011. u 12,00h

II GODINA MASTER STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Psihologija i geopolitika Balkana Prof. dr Mila Alečković 14.06.2011. u 12,00h
Međunarodno humanitarno pravo Prof. dr Jelena Lopičić-Jančić 24.06.2011. u 11,30h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Ljiljana Marković 20.06.2011. u 16,00h
Diplomatske veštine Prof. dr Milan Opačić 20.06.2011. u 12,00h
Bezbednosne veštine Prof. dr Duško Kolundžić 21.06.2011. u 10,00h
Civilna bezbednost Prof. dr Duško Kolundžić 29.06.2011. u 11,30h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Vera Arežina – Đerić 15.06.2011. u 10,00h
Političko nasilje Prof. dr Željko Simić 16.06.2011. u 10,00h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 27.06.2011. u 11,00h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Željko Simić 14.06.2011. u 12,30h

ISPITI IZ PREDMETA „MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI“, „SAVREMENA EKONOMIJA“ I „EKONOMSKA DIPLOMATIJA“ KOD PROF. DR LJILJANE MARKOVIĆ, BIĆE ODRŽANI 18.06.2011. U 11,00 ČASOVA.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom