Prof. dr Jelena Lopičić JančićRedovni profesor

Jelena Lopičić Jančić je redovni profesor na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost. Deo svog obrazovanja stekla je u Čikagu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Tokom studija bila je na praksi na Univerzitetu Ilinoj u Čikagu (University of Illinois at Chicago) za međunarodno krivično pravo. Posle završetka studija, pohađala je Akademiju za Međunarodno privatno pravo i Akademiju za Međunarodno javno pravo pri Međunarodnom Sudu Pravde u Hagu. Osamnaest godina bila je član advokatske komore Srbije. Proglašena je za najmlađeg advokata Srbije 1999. godine. Učestvovala je u timu advokata branilaca u više slučajeva optuženih Srba pred Međunarodnim Krivičnim Tribunalom u Hagu.

Godine 1998. magistrirala je na Pravnom fakultetu sa temom Ratni zločin protiv civilnog stanvoništva iz čl.142 KZ SRJ, a 2003.godine doktorirala na Pravnom fakultetu sa temom Krivičnopravna zaštita ratnih zarobljenika u jugoslovenskom krivičnom pravu. Od 2009.godine predaje krivično materijalno pravo i međunarodno humanitarno pravo na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, prvo kao docent, a kasnije kao vandredni profesor, a od 2014.godine je izabrana u zvanje redovnog profesora na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost.

Učestvovala je na brojnim međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima i konferencijama iz oblasti medjunarodnog i krivičnog prava. Urednik je bila u nekoliko tematskih – naučnih zbornika. Poseduje sertifikat posebnog znaja iz oblasti prava deteta i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Stalni sudski prevodilac je za engleski jezik za područje Višeg suda u Beogradu. Od 2012. godine je pomoćnik Glavnog pravnog savetnika u Ministarstvu Spoljnih Poslova Republike Srbije. Objavila je 9 knjiga i 65 članaka iz oblasti medjunarodnog i krivičnog prava.

Kontakt: jelenalopicicjancic@gmail.com

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom