Rezultati kolokvijuma

Streljaštvo – Rezultati kolokvijuma 2 i 1(drugo polaganje)

Rezultati kolokvijuma 2
Ime, prezime, broj poena od maksimalnih 30.

– Teodora Smiljanić 177/20.            30
– Tara Raić Blanuša 03/20.              30
– Natalija Brajović 81/20.                 29
– Rado Kukolj 141/20.                       29
– Anja Tončić 015/20.                       29
– Nikola Petrović 125/20.                 29
– Jovan Aksentijević 01/20.             29
– Aleksa Tomašević 144/20.            29
– Tamara Piperski 125/20.               29
– Stefan Mitrović 019/20.                 29
– Dejan Gojsović 096/20.                 29
– Tijana Popović 142/20.                 29
– Luka Mišljen 094/20.                     29
– Katarina Dobraš 175/20.               28
– Jelena Čejić 091/20.                      28
– Jana Milošević 082/20.                 28
– Jovan Stanković 50/20.                 28
– Ilibia Zidros 058/20.                       28
– Andrej Barbul 016/20.                    28
– Milica Koviljac 045/20.                  28
– Stefan Mitrović 076/20.                27
– Filip Arsović 011/20.                      27
– Budimir Terzić 036/20.                  27
– Elena Memiši 014/20.                    27
– Uroš Aćimović 047/20.                  27
– Nikolina Marković 061/20.            27
– Ivona Đorđević 023/20.                 27
– Igor Kovačević 147/19.                 26
– Marina Ratković 107/20.              26
– Ruža Mudronja 024/20.                26
– Maša Ilić 031/20.                           26
– Antonia Jenić 042/20.                  25
– Tara Trifunović 044/20.                25
– Aleksa Mladenović 052/20.         24
– Milica Ćirić 149/22.                       24
– Jakov Đurović 038/22.                  24
– Vera Stefanović 013/20.               23
– Borislava Tanasić 099/20.            23
– Uroš Ognjenović 121/20.              23
– Jovan Radović 092/20.                 22
– Vasilije Draganić 158/20.              21
– Nemanja Jolović 088/20.              20
– Marko Đurišić 133/22.                   20
– Maša Maksimović 128/20.           20
– Olgica Stanković 148/22.              18

Rezultati kolokvijuma 1
Ime, prezime, broj poena od maksimalnih 20.

– Luka Mišljen 094/20.         20
– Olibia Zidros 058/20.         20
– Maša Ilić 031/20.               19
– Jovan Aksentijević 01/20. 19
– Tara Trifunović 044/20.      19
– Anja Tončić 015/20.           19
– Milica Koviljac 045/20.       19
– Igor Kovačević 147/19.       19
– Marina Ratković 107/20.    18
– Katarina Dobraš 175/20.     17
– Jana Milošević 082/20.      17
– Maša Maksimović 128/20.  16
– Aleksa Mladenović 052/20.  15
– Olgica Stanković 148/20.      13
– Milica Ćirić. 149/22.               13
– Vasilije Draganić 158/20.      13

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom