Prof. dr Slobodan SimovićVanredni profesor

Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu na kome i magistrira na temu “Pravni aspekt berzanskih poslova”. Odbranio je doktorsku disertaciju “Industrijska špijunaža i zaštita poslovne tajne“ na istoimenom fakultetu.Svoje radno angažovanje u Službi državne bezbednosti R. Srbije, započeo je 1983. godine i to kao operativac na kontra-obaveštajnim poslovima.

U SDB, potom Resoru, a kasnije i u BIA, obavljao je poslove načelnika KOB odeljenja, pomoćnika načelnika Centra, zamenika načelnika Centra, načelnika Centra BIA Kragujevac, a zadnje postavljenje mu je bilo savetnik direktora BIA R. Srbije. Penzionisan je 01.10.2006 godine. Specifičnost radnog angažovanja, Pravila rada RDB, a kasnije i BIA, ograničavala su njegov naučni angažman van okvira resora Agencije. Zato je, kao dokazani pravni stručnjak na nivou, prvo RDB, a potom i Agencije, obavljao, u više mandata, funkcije predsednika veća Disciplinskog suda i predsednika veća Višeg disciplinskog suda BIA-e, učestvovao u prijemu i obuci mladih operativnih radnika BIA-e. Bio uključen i u procesu izrade nacrta Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji tokom 2002. godine, Pravilnika o radu BIA, a tokom 2008/2009. godine bio je i član pravnog tima Akademije za diplomatiju i bezbednost iz Beograda na izradi nacrta Zakona o privatnoj bezbednosti Republike Srbije, kao i predavač iz ove oblasti. Sada je od strane Centra za bezbednost Pravnog fakulteta u Kragujevcu angažovan kao predavač-kontrolor u procesu (obuci) stručnog osposobljavanja lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja I gostujući professor na predmetu “Autorsko pravo I industrijska špijunaža”. Član Saveta Univerziteta u Kragujevcu, ispred Vlade Republike Srbije, bio je u periodu, trogodišnji mandat, 2006-2009. Aktivno podržava vannastavne akademske aktivnosti studenata; aktivno učestvujem u radu tela fakulteta; uspešno izvršavam specijalna zaduženja vezana za nastavu, mentorstvo, profesionalne aktivnosti namenjene kao doprinos lokalnoj ili široj zajednici; učestvovao je u vannastavnim aktivnostima koje doprinose ugledu i statusu fakulteta i univerziteta, pružao konsultanske usluge zajednici, itd.

Na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost predaje od 2012. godine.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom